48.150.1001-48.150.1002 beton pozu 2022

25 Aralık 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

48.150.1001-48.150.1002 beton pozu 2022

48.150.1001-48.150.1002 beton pozu 2022 birim fiyatı, Milli Savunma Bakanlığı Kurum pozudur.

Poz no 48.150.1001MSB.322Saha , Tretuvar , Yol , Otopark , Hangar ve Atölye İçi Beton Kaplama Yapılması (Hazır Beton Kullanılarak)2022 Yılı 675,26 TL
48.150.1002MSB.322/ABeton kaplama yapılması (C30/37 hazır beton kullanılarak)2022 Yılı 737,76 TL

 

Şartnamesindeki esaslar dahilinde ve projesinde gösterilen veya idarece verilen talimata uygun olarak C30/37 kalitesinde yol betonu dökülmesi , sıkıştırılması ,tesviyesi , derzlerin bırakılması veya açılması ve teçhizi , doldurulması, itinalı bir suretle beton kürünün sulanmak , örtmek vs. şekillerde tamamlanması suretiyle her çeşit (taşıt yolu , yaya kaldırım , tünel içi kaldırım ve yol betonları ) beton yol yapılması ; derz latalarının iş başında temini ve yerleştirilmesi , bitüm ve boya malzemesinin iş başında temini ve kayma demirlerine bir kat sülyen , bir kat bitüm sürülmesi , gerekli beton veya çelik kalıp malzemelerinin iş başında temini ve kalıpların yapılması ,dilatasyon derzlerinin altına sabit derz latalarının temin edilerek yerleştirilmesi , beton yüzeyinin perdah makinası ile perdahlanması beton yüzeyinin yol eksenine dik (enine) istikamette süpürülmesi , kendir ve kenevirin iş başında temini ve bunların ; derz boşluklarına yerleştirilmesi, bilahare derzlerin ; iyice temizlenmesi, kurutulması ve derz cidarlarına bitümlü malzeme sürülmesi , soğuk veya sıcak derz malzemelerinin iş başında temini ve derzlerin bunlarla doldurulması , suretiyle beton yol , tretuvar , tünel içi kaldırım ve yol betonları yapılması ve diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik , malzeme , makine , alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar dahil , (demir bedeli , demir işçiliği ile çimento ve demirin; yüklenmesi , iş başında boşaltılması , çimento , demir , kum ve çakılın yıkanması hariç) m3 fiyatıdır.
Ölçü: Tatbik projesi ebadları üzerinden hesaplanan m3 cinsinden hacmidir.
Kazı Pozu