Kuru pere nedir? Harçlı pere nedir?

23 Aralık 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

Kuru pere nedir? Harçlı pere nedir?

Pere nedir? Tahkimat ve dolgu yüzeylerinin su vb. etkilere karşı korunması amacıyla belirli kalınlıkta düzgün şekilli taş ile harçsız kaplama işlemine kuru pere denir. Bu işlem harçla yapılırsa harçlı pere adını alır.

Pere nasıl yapılır?

Kuru ve harçlı pere, yapılacağı yerin tasdikli proje detaylarına ve 0,20 – 0,30 – 0,40 m kaplama kalınlıklarından seçilmiş olana göre, hazırlanmış taşlarla yapılır. Pere kaplanacak yüzey önceden düzenlenecek, kaplama kalınlığına ve eğimine uygun belirli uzunluklarda şablon kullanılacaktır. Kaplanacak yüzey kenarlarında ve özellikle şev eteklerinde büyük taşlar kullanılacak, pere yapımı aşağıdan yukarıya doğru olacaktır. Taşların en küçük kenarı 0,15 m’den ve ağırlığı 25 kg’dan az olmayacak, kenarları doğru ve kalınlıkları eşit olacaktır. Kuru İnşaat Genel Teknik Şartnamesi
pere yüzeyleri düzgün olacak şekilde çalışılacak, kaplanan yüzeye taşların iyice oturması ve taş
aralarındaki boşluğun en az olması sağlanacaktır. Yerine konulan taşlar çekiçle iyice yerleştirilecek
ve kırılarak küçülen taşlar değiştirilecektir. Derzler şaşırtmalı veya mozaik şeklinde olacak, pere
kalınlığı bir taşla sağlanacak ve üst üste iki taşın konmasına izin verilmeyecektir. Harçlı pere, kuru
perede belirtilen kaplamanın birim fiyat tarifine uygun çimento harcı ile örülerek yapılması
şeklinde olup, pere taşları arasındaki bütün boşluk harçla doldurulacak, yüzeydeki harç kalıntıları
temizlenecektir
Şevlerin stabilitesini sağlamak için yapılan bir imalattır. DSİ ve Karayolları işlerinde sıklıkla yapılan imalatlar arasındadır.