KGM blokaj yapılması pozu 2022

25 Ağustos 2022 Yazarı birimfiyatim.com 1

KGM blokaj yapılması pozu 2022

KGM blokaj yapılması pozu 2022 Yılı birim fiyatları; Karayolları Genel Müdürlüğü Kurumuna ait blokaj yapılması pozlarının 2022 yılı güncel birim fiyatları aşağıdadır.

Poz Noİmalatın Cinsi (Pozun Tanımı)Birimi2022 Birim Fiyatı
KGM/17.136/KOcak Taşı ile Blokaj195,49 TL
KGM/17.137/KKazı Taşı ile Blokaj156,90 TL

Yukarıda ocak taşı ile blokaj yapılması ve kazı taşı ile blokaj yapılması pozlarının ayrı ayrı birim fiyatları verilmiştir. Ocak taşı ile yapılan pozun yapım şartları aşağıda verilmiştir.

Projesine göre, KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile blokaj yapılması. ( Poz numarası: KGM/17.136/K )
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taşın ocaktan çıkarılması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, hazırlanmış taban üzerine blokaj taşlarının döşenmesi, aralarının kamalanması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, malzeme zayiatı ile aşağıda “Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Taşın iş yerine taşınması.
Ölçü:
A – Yol işlerinde;
Yol ekseni boyunca iş yerinde ölçülecek boy ile projesindeki genişlik ve kalınlığın çarpılması suretiyle bulunacak metreküp cinsinden hacmidir.
B – Yoldan başka işlerde;
Proje ebadı üzerinden hesaplanacak metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.136/K’daki “Ocak Taşı ile Blokaj” m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.