KGM/6306 poz birim fiyatı 2020

12 Mart 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/6306 poz birim fiyatı 2020

KGM/6306 poz birim fiyatı 2020
Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

KGM/63066 cm. sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu binder tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)2020 Fiyatı
m213,85 TL

 
Ölçü : Yapılan 6 cm sıkışmış kalınlıktaki asfalt betonu binder tabakasının yerinde ölçülen metrekare cinsinden üst yüzey alanıdır.
Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/6306 daki “6 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m2 Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)” m2 birim fiyatı üzerinden yapılır.
Binder tabakası yapılması pozu
Not: (1) Asfalt betonu binder tabakası, projede belirtilen 6 cm kalınlıkta serilecektir. Kalınlık tolerans olarak + 0,6 cm kabul edilecek olup, tabaka kalınlığından fazla serilen kısmı için ödeme yapılmayacaktır. Serilen fazla kalınlıktan dolayı aşınma tabakasının kalınlığında herhangi bir eksiltme yapılmayacaktır.
(2) Kullanılan karışımın hacmi (sıkışmış kalınlık x genişlik x uzunluk) ile 2,4 ton/m3 yoğunluğun çarpımından bulunan ağırlık kullanılan karışımın yola nakli ödemesine, bu ağırlıktan iş yeri karışımı formülünde belirtilen bitümün ağırlığı düşüldükten sonra, kalan ağırlık ise ocak taşının ocaktan konkasöre naklinin ödenmesinde esas alınır.
(3) Bitümlü karışım içindeki agrega karışım oranlarının değişmesi veya ilave filler ve/veya kum gerekmesi halinde, herhangi bir ilave ödeme veya yeni fiyat yapılmaz.
(4) Konkasör, plent sahasına kurulacak ve agreganın plente taşınması için ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Ancak, plent sahasının yetersizliği nedeniyle, İdarenin yazılı izni ile konkasörün plent sahasının dışında kurulması halinde agreganın konkasörden plente kadar taşınması bedeli ayrıca ödenecektir.
(5) Sıcak karışımlarda yüklenici, İdarece verilen karışım formülüne göre imalat yapmak zorunda olduğundan dizayn değişmesinden dolayı birim fiyatta herhangi bir değişiklik yapılmaz.
(6) İdarenin yazılı izni ile ocak-konkasör arasındaki mesafenin; nihai ortalama 150 m’den fazla ve 10 000 m’den az olması halinde, (M) metre mesafeye taşıma bedeli: F = A x 1,25 x 0,00017 x K x M½ – 0,00260 x K TL/ton formülü ile hesaplanarak ödenir. Bu formüldeki (M½), (K), (A) ve (Y), Poz 07.005/K daki gibidir. (7) İdarenin yazılı izni ile ocak-konkasör arasındaki mesafenin 10 000 m’den fazla olması halinde, bu (M) kilometre mesafeye taşıma bedeli: F = Ax 1,25 x K x (0,0007 x M + 0,01) – 0,00260 x K TL/ton formülü ile hesaplanarak ödenir. Be formüldeki (M), (K), (A) ve (Y), Poz 07.006/K daki gibidir.