KGM/6040 pozu 2020 yılı birim fiyatı

14 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/6040 pozu 2020 yılı birim fiyatı

KGM/6040 pozu 2020 yılı birim fiyatı, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

KGM/6040Temel yapılması [Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile (1″)]m351,46 TL

Pozun 2020 Yılı metreküp fiyatı 51,46 TL’dir.
KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, ocak taşından, konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm (I”)’ lik malzeme ile temel yapılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak – konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, granülometri ve evsaf araştırması yapılması, KTŞ’ de belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi, motorlu tulumba ile suyun hazırlanması, temel malzemesinin optimum su içeriği sağlanarak serilmesi ve sıkıştırılması ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflaf’dışmda kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Ocak-konkasör arası ortalama 150 m’den fazla mesafeye taşıma ile malzemenin konkasörden iş başına taşınması, suyun taşınması.
Ölçü : Serilmiş ve sıkıştırılmış temel malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/6040 daki “Temel Yapılması [Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile (1″)]” m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not: (1)Figüre İdarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinesi ile yapılacaktır. (2)Yüklenici figüreyi muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.