KGM/3605/A pozu 2020 birim fiyatı

6 Mart 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/3605/A pozu 2020 birim fiyatı

KGM/3605/A pozu 2020 birim fiyatı

KGM/3605/AØ 150 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesim16,86 TL
KGM/3605/A1Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesim20,74 TL

 
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : tünel tipi drenaj borusunun bedeli, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, istif, projesine göre yerine döşenmesi ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Drenaj borusunun; iş başına taşınması, döşeneceği hendeğin kazılması, üst ve yanlarının uygun malzeme ile doldurulması, sıkıştırılması, drenaj temel tabanına konulacak seçme malzeme veya beton tabakası.
Ölçü: Yerine döşenen drenaj borusunun ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.