KGM/2650 Kireç stabilizasyonu yapılması pozu

22 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/2650 Kireç stabilizasyonu yapılması pozu

KGM/2650 Kireç stabilizasyonu yapılması pozu birim fiyatı, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

Poz no KGM/2650Kireç stabilizasyonu yapılmasım32020 Fiyatı 12,44 TL

Pozun 2020 Yılı metreküp fiyatı 12,44 TL’dir.
KTŞ’ nm ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, dolgu malzemesi kriterlerini sağlamayan veya Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) düşük, şişme potansiyeli yüksek dolgu tabanı, dolgu malzemesi (ariyet, yarma) veya üstyapı tabanı malzemelerinin uygun hale getirilerek kullanılabilirliğinin sağlanması amacıyla kireç stabilizasyonu ile iyileştirilmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, montajı ve demontajı, mevcut zemin yüzeyindeki bitkisel toprağm kaldırılması, dolgu tabanının, dolgu malzemesinin veya üstyapı taban malzemesinin stabilizasyona hazır hale getirilmesi, doğal (yerinde) su içeriğinin belirlenmesi, gerekli her cins kirecin yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, uygun bir şekilde (nemden, yağmurdan ve su kaçaklarından uzak) kapalı bir alanda saklanması, iyileştirmenin yapılacağı yere, boşaltılması, boşaltılan her cins kirecin iyi bir şekilde dağıtılması, parçalama ve karıştırma işlemlerinin yapılması, suyun iş başında temini, karışım işlemi sırasında ya da sonrasında gerektiğinde; işlem gören malzemenin bir sonraki sıkıştırma işlemi için optimum su değeri yakalanana kadar sulanması, teknik nezaret işleri ile gerekli her türlü kalite kontrol testlerinin yapılması ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata dahil Olmayan Masraflar:

Kirecin; bedeli, iş yerine taşınması, stabilize edilmiş kısmının sıkıştırılması.
Ölçü: Her bir tabaka için işlem gören kireç miktarının tespitinde kullanılan tabaka kalınlığının, işlem gören zeminin alanı ile çarpılarak bulunan metreküp emsinden hacmidir.
Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2650 deki “Kireç Stabilizasyonu Yapılması” m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not: Kireç miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır.
Kireç miktarı = Oky x d x ymaks
Oky : Optimum kireç yüzdesi (dozaj, işlem görecek zeminin metrekaresine ve kuru zemin için laboratuvarda belirlenen yüzde cinsinden dozaja göre şantiyede kg/m2 olarak hesaplanır.)
d : Tabaka kalınlığı
ymaks : Malzemenin Maksimum kuru birim ağırlığı