KGM/2540/K bitkisel toprak tabakası teşkili pozu

22 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/2540/K bitkisel toprak tabakası teşkili pozu

KGM/2540/K bitkisel toprak tabakası teşkili pozu birim fiyatı, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.
Pozun tanımı: Refüjlerde, bordürle çevrili refüjlerde, eşanjörlerde ve düz sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya depo malzemesinden)
Birimi: m3
2020 Yılı Birim Fiyatı: 18,06 TL
KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, projesinde belirtilen veya Yapı Denetim Görevlisi tarafından tespit edilen refüjlerde, bordürle çevrili refüjlerde, eşanjörlerde ve düz sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Projenin gerektirdiği kadar bitkisel toprağın; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği ocaklardan veya depo yerlerinden kazı veya röpriz suretiyle temini, yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması ve refüjlere, bordürle çevrili refüjlere, eşanjörlere ve düz sahalara kadar taşınması, yabancı maddelerin ayıklanması, projede gösterilen boyut ve şekilde tabakalar halinde serilmesi, suyun iş başından refüjlere, bordürle çevrili refüjlere, eşanjörlere ve düz sahalara taşınması, el tokmaklan ile amaca uygun bir şekilde sıkıştırılması ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Suyun temin yerinden iş başına, bitkisel toprağın nihai ortalama 100 m’den fazla mesafeye taşınması, sulama yapılması.
Ölçü: Sulanmış ve sıkışmış bitkisel toprak tabakasının kalınlığı ile bu tabaka, alanının çarpılması suretiyle bulunan metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2540/K daki “Refüjlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjörlerde ve Düz Sahalarda Bitkisel Toprak Tabakası Teşkili” (Ocak veya Depo Malzemesinden)” m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not: Bitkisel toprak taşımasına ait hacim, yukarıda ölçü maddesinde belirtilen hacimdir.