KGM/23.002/K Betonarme için yuvarlak demir temini ve işçiliği pozu

2 Mart 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/23.002/K Betonarme için yuvarlak demir temini ve işçiliği pozu

KGM/23.002/K Betonarme için yuvarlak demir temini ve işçiliği pozu, Karayolları Genel Müdürlüğü 2020 Kurum pozudur.

KGM/23.001/KBetonarme için Ø 6 – Ø 12 mm. lik yuvarlak demir temini ve işçiliği (Nakliye hariç) 
ton
 
2020 Yılı Fiyatı          5.544,23TL
KGM/23.002/KBetonarme için Ø 14 mm. ve daha büyük çaptaki yuvarlak demir temini ve işçiliği (Nakliye hariç) 
ton
 
5.273,91TL

 
Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.001/K daki “Betonarme İçin ø 6 – ø 12 mm’ lik Yuvarlak Demir Temini ve İşçiliği (Nakliye hariç)” ton birim fiyatı üzerinden yapılır.
Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.002/K daki “Betonarme İçin ø 14 mm ve Daha Büyük Çaptaki Yuvarlak Demir Temini ve İşçiliği (Nakliye hariç)” ton birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not: Temel kazısı, betonarme keson kullanılmak suretiyle yapılırsa kesonda kullanılan demirler dikkate alınmaz.