KGM/2207 Her cins kayanın sıkıştırılması pozu

22 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/2207 Her cins kayanın sıkıştırılması pozu

KGM/2207 Her cins kayanın sıkıştırılması pozu birim fiyatı, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

Poz no KGM/2207Her cins kayanın sıkıştırılmasım32020 Fiyatı 0,55 TL

Pozun 2020 Yılı metreküp fiyatı 0,55 TL’dir.
KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, her cins kayanın sıkıştırılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Sıkıştırma makinelerinin iş başında temini, malzemenin cinsine uygun sıkıştırma makineleriyle sıkıştırılması ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Ölçü: Sıkıştırılmak suretiyle teşkil edilmiş dolgunun metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2207 deki “Her Cins Kayanın Sıkıştırılması” m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.