KGM/2205 pozu 2020 birim fiyatı

2 Mart 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/2205 pozu 2020 birim fiyatı

KGM/2205 pozu 2020 birim fiyatı, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

KGM/2205Her cins toprağın sulanması ve sıkıştırılmasım32020 Yılı Fiyatı 3,29TL

Pozun metreküp fiyatı 3,29 TL’dir. Bütün KGM pozları excel olarak anasayfamızdan indirebilirsiniz.
KTŞ’nin ilgili kısımlarındaki esaslar dahilinde, her cins toprağın sulanması ve sıkıştırılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Motorlu tulumba ile su hazırlanması, sulama ve sıkıştırma makinelerinin iş başında temini, dolguya gelmiş ve sıkıştırma makinelerinin cinsine göre şartnamede belirtilen veya İstenilen kalınlıklarda serilmiş her cins toprağın optimum rutubet elde edilinceye kadar sulanması, malzemenin cinsine uygun sıkıştırma makineleriyle sıkıştırılması ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Suyun iş başına taşınması.
Ölçü: Sulanmak ve sıkıştırılmak suretiyle teşkil edilmiş dolgunun metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2205 deki “Her Cins Toprağın Sulanması ve Sıkıştırılması” m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.