KGM/2001 Yeni avusturya tünel açma yöntemine göre A1 sınıfı zeminde tünel kazısı

9 Temmuz 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/2001 Yeni avusturya tünel açma yöntemine göre A1 sınıfı zeminde tünel kazısı.

KGM 2019 Yılı Birim Fiyatıdır.

KGM/2001Yeni avusturya tünel açma yöntemine göre A1 sınıfı zeminde tünel kazısı.m353,90 TL

 
Ölçü: Teorik kazı hattı olup,bu hat dahilindeki tünel dik enkesit alanı ile tünelde A1 zemin sınıfının başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki uzunluğun çarpımından elde edilen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2001 deki “Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemine Göre A1 Sınıfı Zeminde Tünel Kazısı” m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not: 1-Tünel Başlangıcı ve Bitişi: Projesine göre yapılmış portal kazısından sonra ortaya çıkan zemin yüzeyi ile bitmiş tünel ana hattının kesiştiği noktadır.
2- Tünel Proje Boyu : Tünelin başlangıç ve bitiş noktaları arasında kalan mesafedir.
3-Teorik Kazı Hattı (Ödeme Hattı) : KTŞ’de tanımlanan ve projesinde gösterilen teorik püskürtme betonunun dış yüzünü oluşturan “T” hattına denir.

4- Bu kazı birim fiyatına yapım ve deformasyon toleransları dahildir. Ayrıca ölçüye dahil edilmez.

5-Tünel kazısı sırasında veya kazıdan sonra; yanlış kazı veya patlatma kusuru gibi nedenler haricinde kemer (tünel radyal yönü) ve kazı aynasındaki püskürtme betonu, çelik iksa, bulon vb. gibi ilk iksa işlerinin tümü bitmeden, ödeme hattının dışında, jeolojik şartların elverişsizliği nedeniyle, yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen göçükler sonucu oluşan münferit 2 m3 ve daha fazla boşluklar için kazı bedeli ödenmez. Ancak söz konusu göçük malzemesinin yükleme ve boşaltma bedeli ile depoya veya dolgu sahasına nakli bedeli ödenir. Meydana gelen göçük boşluğunun beton ile doldurulması bedeli ayrıca ilgili pozdan ödenir.
6- Her kazı kademesinde projesinde gösterilen iksalarm (desteklemelerin) (püskürtme betonu, çelik iksa, hasır çelik, bulon vb.) yapımından sonra iksalanmış kesimde herhangi bir nedenle oluşacak göçüklerle ilgili hiçbir ödeme yapılmayacak. Ancak tünel eski haline getirilecektir. Tünelin proje ve teknik şartlara uygun olarak ve İdarenin kabul edeceği bir metotla eski haline (proje ölçülerine) getirilmesi için yapılacak her türlü masraf, zarar ve ziyan için bir bedel ödenmez.
7- Aç-Kapa tünel kazıları ile tünel başlangıç ve bitiş noktaları dışında yapılan her türlü portal, kademelendirme vb. açıkta yapılan kazılar tünel kazısına dahil edilmez. Bunların bedeli KGM/2200 Poz No.lu birim fiyattan ayrıca ödenir.
8- Aynı iş bünyesinde yeni bir tünel çıkması veya yol ekseninin değişmesi vb. nedenle tünel yerinin, hattının ve kotunun değişmesi halinde de bu birim fiyat aynı sınıf zemin için aynen uygulanır.
KGM/2001 Yeni avusturya tünel açma yöntemine göre A1 sınıfı zeminde tünel kazısı.