KGM/18.401/K poz birim fiyatı 2020

16 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/18.401/K poz birim fiyatı 2020

KGM/18.401/K poz birim fiyatı 2020, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

Poz no KGM/18.401/KØ 10 cm. iç çapında 400 dozlu beton büz döşenmesi2020 Fiyatı
(Mecra veya kanalizasyon için) (Cidar kalınlığı 2,5 cm.)m35,86 TL

 
Projesine göre, KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, mecra veya kanalizasyon için iç çapı 10 cm cidar kalınlığı 2,5 cm olan 400 dozlu su sızdırmayan betondan büzlerin imali ve uçları birbirlerine girecek şekilde döşenmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Gerekli madeni büz kalıplarının ve suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, gereken granülometride elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyerle imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının alınması, büzlerin imali, kür yapılması, hazırlanmış temel veya taban üzerine döşenmesi, 500 dozlu ek harcının yapılması, büz eklerinin; 2-3 cm kalınlık ve 10-15 cm genişlikte ek harcı ile bilezik yapılarak kapatılması, kür yapılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, büz yan ve üst dolgularının sulanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, kum ve çakılın iş yerine taşınması, büz döşenecek hendeğin kazılması, büz üstlerinin ve yanlarının doldurulması, sıkıştırılması, büz temel tabanına konacak seçme malzeme veya beton tabakası.
Ölçü: Büzlerin döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.401/K daki “ø 10 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi (Mecra veya Kanalizasyon İçin) (Cidar Kalınlığı 2,5 cm)” m birim fiyatı üzerinden yapılır.