KGM/18.185 pozu birim fiyatı 2024

14 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/18.185 pozu birim fiyatı 2024

KGM/18.185 pozu birim fiyatı 2024, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

KGM/18.185Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması.m3410,33 TL

Pozun 2024 Yılı  metreküp fiyatı 410,33 TL’dir.
Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi, yıkım ve sökümden çıkan malzemelerin; vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilerek düzeltilmesi veya İdarece gösterilecek yerde depo edilmesi ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m’den fazla mesafeye taşınması, demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması, yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri.
Ölçü: Demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmadan önce yerinde boşluksuz ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.185 deki “Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması” m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.
https://birimfiyatim.com/kgm-14-008-k-a-pozu-2020-birim-fiyati/