KGM/17.139/K birim fiyatı 2022/3

27 Eylül 2022 Yazarı birimfiyatim.com 1

KGM/17.139/K birim fiyatı 2022/3

KGM/17.139/K poz numarasına ait Karayolları kurum birim fiyatı Eylül 2022’de tekrar güncellenmiştir. Aşağıda pozun güncel fiyatı ve pozun tarifi vardır.

Poz NoPozun TanımıBirimi2022 3. Dönem Birim Fiyatı
KGM/17.139/KOcak Taşı ile Kaldırım Döşeme110,25 TL

Projesine göre, KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile kaldırım döşeme yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yıkanmış ve elenmiş kum ile taşın; bedeli, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kaldırım döşenecek tabanın projesinde belirtilen kalınlıkta kum serilerek düzenlenmesi, ocak taşının kum tabakası üzerine istenilen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda “Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Ocak taşının ve kumun iş yerine taşınması.
Ölçü:
Döşenmiş kaldırımın metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz 17.139/K’daki “Ocak Taşı ile Kaldırım Döşeme” m² birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Kazı yapılması durumunda ilgili kazı pozundan ödeme yapılır.

https://birimfiyatim.com/kgm-birim-fiyat-2022-3-donem-excel-indir/