KGM/16.136/K-1 birim fiyatı 2022/3

22 Eylül 2022 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/16.136/K-1 birim fiyatı 2022/3

KGM/16.136/K-1 birim fiyatı 2022/3. dönem (Eylül 2022’de güncellenen birim fiyat.)

Poz NoPozun TanımıBirim2022 Birim fiyatı
KGM/16.136/K-1Prefabrik Kirişlerin Yerlerine KonulmasıTon165,19 TL

KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, prefabrik kirişlerin projesinde gösterilen yerlerine konulması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kreyn, vinç vb. makinelerin; temini, nakli, montajı, işletilmesi, demontajı, prefabrik kirişlerin; kaldırılması, projesinde gösterilen yerlerine konulması, ayarlanması, gerekli bağlantıların yapılması, bu işler için gerektiğinde servis iskelesi ve servis köprüsü yapılması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar ile aşağıda “Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Prefabrik kirişlerin imal yerinden iş başına taşınması.
Ölçü:
Yerlerine konulmuş prefabrik kirişlerin projelerinde belirtilen ölçüleri esas alınarak hesaplanan m³ cinsinden hacimlerinin 2,400 ile çarpılması suretiyle bulunan ton cinsinden ağırlıklarıdır.
Not:
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.136/K-1’deki “Prefabrik Kirişlerin Yerlerine Konulması” ton birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
İmal, taşıma veya montaj sırasında zayi olan kirişlerin yerine yeniden imal edilecek kirişler için ayrıca bir bedel ödenmez.

https://birimfiyatim.com/kgm-birim-fiyat-2022-3-donem-excel-indir/