KGM/15.004/A Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması

24 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/15.004/A Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması pozu birim fiyatı, Karayolları Genel Müdürlüğü kurum pozudur.

KGM/15.004/ABuldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılmasım32020 Fiyatı
(Yarmadan dolguya gidecek kazılarda)3,7 TL

 
Pozun 2020 Yılı metreküp fiyatı 3,70 TL’dir.
Ölçü : Yarmadan dolguya gidecek her cins toprağın; kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.004/A daki “Buldozerle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Yarmadan Dolguya Gidecek Kazılarda)” m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not: (1) Kazı işlerine ait ödemelerde sözleşmede yer alan “Kazı ve Reglaj İşleri ile Çevre Düzenlenmesinin Uygun Şekilde Yapılması” maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
(2) İlk verilen şevlere göre yüklenici tarafından kazısı tamamlanmış yarmalarda herhangi bir sebeple şevler yeniden yatırıldığı takdirde, İdarenin yazılı izni ile yeniden yapılan kazı için Poz KGM/15.004/A No.lu birim fiyat % 20 zamlı olarak uygulanır.
(3) Toprak işlerinin yapılmasında, yarmaların (sandık veya karışık – miks – kesit) hacim itibarıyla büyük ve çok tipik olmasından dolayı çalışma şekillerine göre aynı kesit için birkaç defa elden geçmesi, hiçbir zaman taşıma mesafesinin uzatılması veya röpriz verilmesi gibi ilave bir bedel ödenmesini gerektirmez.
(4) Kendi kesitinde kullanılan miks kesit kazıları ortalama 100 m mesafeye kadar taşındığı kabul edilmiştir. Bunlar brüknere dahil edilmez ve bunlar için ayrıca taşıma mesafesi hesaplanmaz ve taşıma bedeli ödenmez.
(5) Yeni yol güzergahının mevcut yol güzergahı ile çakışması halinde, mevcut yolun kazılması ve kullanılması bu birim fiyattan ödenecektir.
(6) İdarenin izni olmadan, Projesi dışında yapılan yarma kazısı için herhangi bir ödeme yapılmaz.
(7) Bu fiyat; Bilumum kanalların dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında da aynen uygulanır