KGM/14.008/K-A pozu 2020 birim fiyatı

12 Mart 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/14.008/K-A pozu 2020 birim fiyatı

KGM/14.008/K-A pozu 2020 birim fiyatı

KGM/14.008/K-APatlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle yumuşak kaya kazılmasım32020 Yılı
ve kullanılması (Yarmadan dolguya gidecek kazılarda)70,76 TL

 
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : El ve kompresörle yumuşak kayanın kazılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilmesi, düzeltilmesi ve kazı boşluklarının doldurulması ile “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Dolguya gidecek kazının nihai ortalama 100 m’den fazla mesafeye taşınması, kazı yerinde yapılan “Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi” işleri, KGM/18.190 dışındaki mevcut yapıların yıkma ve sökme işleri, kazılmış malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan “Sulama ve Sıkıştırma” işleri, dolgu altındaki mevcut yol yüzeyinin sürülerek veya sökülerek kabartılması ile dolgu tabanında yapılacak sulama ve sıkıştırma işleri.
Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.008/K-A daki “Patlayıcı Madde Kullanılmadan El veya Kompresörle Yumuşak Kaya Kazılması ve Kullanılması (Yarmadan Dolguya Gidecek Kazılarda)” m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.