KGM/10.081/K Mozaik harcı hazırlanması pozu

21 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

KGM/10.081/K Mozaik harcı hazırlanması pozu

KGM/10.081/K Mozaik harcı hazırlanması pozu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

Poz no KGM/10.081/KMozaik harcı hazırlanmasım32020 Fiyatı 132,27 TL

Pozun 2020 Yılı metreküp fiyatı 132,27 TL’dir.
KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, mozaik harcı hazırlanması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Suyun iş başında temini, çimentonun depolanması, muhafazası, mermer pirincinin; temini, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, hacmen ölçülerek gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte karıştırılması, mozaik harcının; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başmda temini, çimento ile mermer pirincinin iş başına taşınması.
Ölçü: Mozaik harcının ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme: Bu birim fiyat KGM/10.081/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan karsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.