KGM/10.005/K Her dozda çimento harcı hazırlanması poz fiyatı

9 Temmuz 2019 0 Yazar: birimfiyatim.com

KGM/10.005/K Her dozda çimento harcı hazırlanması poz fiyatı

KGM 2019 Yılı Birim Fiyatıdır.

KGM/10.005/KHer dozda çimento harcı hazırlanmasım362,96 TL

 

KGM/10.005/K Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, kagir inşaat, tesviye ve kaba sıva işlerinde her dozda çimento harcı hazırlanması.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Suyun iş başında temini, çimentonun depolanması, muhafazası, elenmiş ve yıkanmış kumun; ocakta temini, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, hacmen ölçülerek gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte karıştırılması, çimento harcının; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dahi Olmayan Masraflar : İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini, çimento ile kumun iş başına taşınması.
Ölçü : Çimento harcının ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme : Bu birim fiyat KGM/10.005/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan karsız yardımcı birim fiyat olup tek başıa kullanılamaz.
KGM/10.005/K Her dozda çimento harcı hazırlanması poz fiyatı