Kendiliğinden yerleşen Beton nerelerde kullanılır?

12 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Kendiliğinden yerleşen Beton nerelerde kullanılır?

Kendiliğinden yerleşen Beton nerelerde kullanılır? Özellikle güçlendirme projelerinde Kendiliğinden yerleşen beton kullanılması avantajlıdır. Çünkü dar kalıplarda en uzak noktalara betonun homojen olarak yayılabilmesi bu tip betonlarla mümkün olabilmektedir.

Kendiliğinden Yerleşen Betonların kullanım alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

■ Güçlendirme projelerinde,
■ Sık donatılı elemanlarda,
■ Estetik kalıp tasarımlarında,
■ Zor ve ulaşılmaz kalıplarda,
■ Vibratör kullanımının imkansız olduğu yerlerde
KYB’ de akışkanlığı yüksek olan yeni kuşak kimyasal katkılar kullanılmaktadır. Bu sebepten dolayı ayrışma oluşmaması için karışım içinde ince malzeme miktarı yüksek tutulur.

Kendiliğinden Yerleşen Beton nasıl olmalıdır?

Beton hacminin % 30-34’ü iri agrega hacmidir. Bu değerler, normal işlenebilir bir beton için geçerli olan değerlerden daha azdır.
■ Viskozite arttırıcı katkı kullanılmadığında 155-175 lt/m3 su idealdir. Viskozite arttırıcı kullanıldığında 200 lt/m3’lere kadar çıkılabilir.
■ Beton hacminin % 34-40’ı kadar bir çimento hamuru fazı bulunmalıdır.
■ Harç fazı hacminin % 40-50’si kadar ince agregadır.
Tüm bu sınır değerler ışığında, ağırlıkça aşağıdaki miktarlar kabaca önerilebilir:

kendiliğinden yerleşen harç

kendiliğinden yerleşen beton


KYB Beton karışım HESABI
İri agrega : 750-920 kg/m³
İnce agrega : 710-900 kg/m³
İnce malzeme : 450-600 kg/m³
Su :150-200kg/m³
Taze haldeki KYB karışımlarındaki özelliklerin gerekli bileşimi elde etmek için:
■ Hamurun akışkanlık ve viskozitesi çimento ve mineral katkıların dikkatli seçimi ve oranlamasıyla, su/ince madde oranını sınırlandırmayla ve süper akışkanlaştırıcı ve (isteğe bağlı olarak) viskozite düzenleyici katkı ilave ederek ayarlanır ve dengelenir. KYB’nin bu bileşenlerinin doğru bir şekilde kontrolü,
uygunluk ve etkileşimleri; iyi doldurma yeteneği, geçme yeteneği ve ayrışmaya karşı direnç elde etmede anahtardır.
■ Hamur, agreganın taşınması için bir araçtır; bu yüzden bütün agrega taneciklerinin bir hamur tabakası tarafından tamamen kaplanması için hamur hacmi agregadaki boşluk
hacminden büyük olmalıdır. Bu akışkanlığı arttırır ve agrega
sürtünmesini azaltır.
■ Karışımdaki iri agreganın ince agregaya oranı, tekil iri agrega
taneciklerinin bir harç tabakası tarafından tamamen çevrelenmesi için azaltılır. Bu, beton donatılar arasındaki dar açıklıklardan veya boşluklardan geçerken, agrega kenetlenmesini
ve köprülenmeyi azaltır ve KYB’nin geçme yeteneğini arttırır.
Bu karışım, tasarım prensipleri geleneksel vibrasyonlu betona
kıyasla normalde aşağıdakileri kapsayan bir beton ile sonuçlanır.
■ Daha az iri agrega miktarı
■ Arttırılmış hamur miktarı
■ Düşük su/ince madde oranı
■ Arttırılmış süper akışkanlaştırıcı
■ Bazen viskozite düzenleyici katkı
Kaynak: Cenk Kılınç
https://birimfiyatim.com/c50-beton-nerelerde-kullanilir/