Kat planı çizimi örnekleri indir

30 Nisan 2018 Yazarı birimfiyatim.com 0

Kat planı çizimi örnekleri indir

Aşağıdan mimari proje kat planı örneğini indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://birimfiyatim.com/wp-content/uploads/2018/04/kat-planı-örnek.pdf” download=”all”]
 

Mimari proje kat planı nasıl çizilir?

Kesin ve Uygulama Projesi Aşamasında Planlar
Bütün kat planları ile benzer kat planları bir çizilir, tekrar eden katlar için
açıklama yazılır, yığma inşaatlarda temel planı ilave edilir.
Taşıyıcı aks sistemi, statik projeye uygun harf ve sayılarla belirtilir.
Taşıyıcı aks sistemi, koordinat sistemi esaslarına göre X ekseni üzerinde,
harfler; Y ekseni üzerinde, sayılar olacak biçimde düzenlenir.
Bloklar, katlar ve katlardaki her mahal kodlandırılır ve mahal isimleri yazılır.
Kat planlarının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve akış yönü
gösterilir.
Dilatasyonlar ve bacalar her katta gösterilir ve ölçülendirilir.
Modüller, inşai akslar ve kesişme noktaları belirtilir.
Taşıyıcı elemanların (kolon, perde, duvar, pano vb.) ayrı çizim tekniği ve
gerçek boyutları gösterilir, içleri koyulaştırılır.
Pano camlı bölme, alçak duvar vb. gibi mahal ve bina ayırım elemanları
eksiksiz gösterilir şematik açıklamalar yapılır, yükseklikleri yazılır.
Mutfak, ofis, laboratuvar, çamaşırhane, banyo, WC vb. hacimlerde bütün
tezgâhlar, lavabo, eviye, banyo ve duş tekneleri, pisuvar ve wc taşları, sağlık
donatımı ile doğalgaz kullanımına açık bölgelerde kombinin yeri, mekânda
ısıtma amaçlı soba kullanılıyor ise doğalgaz sobasının yeri ve bunların olduğu
mekânlarda bacanın projelerine ve imalat tariflerine uygun çizilmesi gerekir.
Kat planı çizimi örnekleri indir

 Varsa döşemelerdeki desenler, eğimler süzgeç yerleri, döşeme kaplaması
malzemelerinin derz yerleri belirtilir.

Düşey donatımla ilgili borular, kanallar yerlerinde ve ölçülerinde ve tam
adetlerinde çizilir, şematik olarak kapladıkları alan ölçülendirilerek verilir.
Donatımların, yapının mimarisini ilgilendiren ısıtıcı, soğutucu, iklimlendirici,
aydınlatıcı, kanal ağzı gibi cihazlar donatım projelerindeki gerçek boyutlarına
uygun ve şematik olarak çizilir.
Bütün doğramalar detayına uygun ve şematik olarak çizilir, açılan kanatları
belirtilir, aksları gösteren çizgiler üzerinde en ve yükseklik (kaba yapı boşluğu
K790/220) gibi gösterilir.
Tavandaki kirişlerin sarkıntıları, nervür ve kasetler nokta nokta (ifade edecek
kadar) gösterilir. Betonarme projesindeki ölçüleri yazılır, kolon isimleri ve
ölçüleri yazılır.
Esas giriş önü tretuvar kotu ± 0.00 kabul edilerek döşemelerdeki bütün kot
farklarına ait değerler bitmiş ve kaba yapı kotu olarak ayrı ayrı gösterilir.
Merdivenler konstrüksiyonlarına uygun olarak çizilir; merdiven numarası,
basamak adedi, genişlik ve rıht yüksekliği yazılır. Merdiven ve sahanlık aksını
gösteren çizginin basamakları kestiği noktalar çıkış yönünde numaralanır ve bu
çizgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilir, korkuluklar çizilir, merdiven
genişliği ölçüleri verilir. Başlangıç ve bitiş noktalarında ve sahanlıklarda kaba
ve bitmiş döşeme kotları verilir. Rampaların çıkış yönü okları, eğimleri,
korkulukları, başlangıç ve bitiş noktalarının kaba ve bitmiş döşeme kotları
yazılır ve tüm ölçüleri verilir.

Asansör, yürüyen merdiven, montşarjlar kapasitelerine ve donatım projelerine
uygun olarak çizilir.
Zemin kat planlarında çevre tanzimi (tretuvar, bağlantı yolları, giriş platoları,
çiçeklikler vb.) gerektiği kadar işlenir. Kaba ve bitirilmiş kotları verilir, yapı ile
ilişkili olarak ölçülendirilir.
Asma tavan yapılması gerekli mahaller belirtilir. Malzemesi mahal listesinde
gösterilir.
Asma tavan kaplaması alt yüzü kotu yazılır.
Planın geçtiği düzlem ile tavan arasında kalan imalat nokta nokta işlenir (saçak
ara kat çıkma vb.).
Çarpık eğri imalatların gerçek ölçüleri hesaplanarak üzerlerine yazılır.
Çatı planı çizilir. Meyiller su toplama yerleri, dereler tesisat ve asansör
çıkıntıları, bacalar çatı çıkış delikleri gösterilir ve gerekli kotlar verilir.
Yağmur iniş boruları gerçek boyutlarında çizilir ve ölçüleri yazılır.
Zemin kat planlarında kuranglezlerin görünüşleri, konstrüksiyonlarına uygun
çizilir ve ölçülendirilir.
Sabit röpere göre tüm kotlamalar bağlanır.
Kat planı çizimi örnekleri indir

kat planı örneği

kat planı örneği