Kat karşılığı inşaat maliyeti hesaplama 2022

8 Ocak 2020 Yazarı birimfiyatim.com 1

Kat karşılığı inşaat maliyeti hesaplama 2022

Kat karşılığı inşaat maliyeti hesaplama 2022 işi nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik bakanlığının yayınladığı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğden yararlanılarak bu hesaplamayı yapabilir. Kat karşılığı yapılacak inşaat konut ve 21.5 metre yüksekliğinden daha az ise 3-B yapı grubuna girer. 3-B yapı grubunun inşaat hangi yıl yapılacaksa o yılın yapı yaklaşık birim maliyeti bulunur. Örneğin 2022 yılı 3-B grubu yapı yaklaşık birim maliyeti 3.000 TL’dir.
Bulunan bu yapı yaklaşık maliyetini, Belediyesinden ön onaylı mimari avan projede belediyece hesaplanan toplam inşaat alanı ile çarparsak, inşaatın toplam maliyetini bulmuş oluruz.
Örnek: İnşaat yılı: 2022 ; projeden alınan toplam inşaat alanı: 1000 m2 olsun 2022 yılı 3-B grubu yapının yapı yaklaşık birim maliyeti 3.000 TL. Toplam inşaat maliyeti = 1000 x 3000 = 3.000.000 TL’dir. (Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek hesaplanmıştır.)
Aşağıdaki yazımız da ilginizi çekebilir:
Yapı yaklaşık birim maliyetleri