Kanaviçeli tecrit pozu KGM/3650 birim fiyatı

22 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Kanaviçeli tecrit pozu KGM/3650 birim fiyatı

Kanaviçeli tecrit pozu KGM/3650 birim fiyatı, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.

Poz no KGM/3650Kanaviçeli tecritm22020 Fiyatı 55,70 TL

Pozun 2020 Yılı metrekare fiyatı 55,70 TL.
KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, üç kat kanaviçeli tecrit (yalıtım) yapılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Yalıtım yapılacak yüzeyin; temizlenmesi, yıkanması, gerektiğinde kurutulması, bitümlü yalıtım emülsiyonunun, kanaviçe bezinin ve ince daneli kumun iş başmda temini, m2’ye en az 0,600 kg isabet edecek şekilde astar olarak bitümlü yalıtım emülsiyonunun sürülmesi, bu tabaka kuruduktan sonra m2’ye en az 1,5 kg isabet edecek şekilde bitümlü yalıtım emülsiyonu sürülmesi, bunun üzerine kenarlarda en az 10 cm bindirme payı bırakılarak, m2’si en az 0,300 kg olmak üzere iyi nitelikte ve hiç kullanılmamış yeni kanaviçe bezi serilmesi, bunun üzerine de m2’ye en az 1,5 kg isabet edecek şekilde bitümlü yalıtım emülsiyonu sürülmesi, bunun üzerinin de çok ince daneli kum ile kumlanması ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Ölçü : Kanaviçeli yalıtım yapılmış yüzeylerin proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3650 deki “Kanaviçeli Tecrit” m2 birim fiyatı üzerinden yapılır.