Kalekim ısıya dayanır mı?

2 Mayıs 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Kalekim ısıya dayanır mı? 2007 yılında uyulması zorunlu hale gelen “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamında ülkemizde yapı malzemeleri için benimsenen yangına tepki sınıflandırması TS EN 13501-1 standardı ve kapsadığı Avrupa normlarıdır.
Kalekim ısıya dayanır mı? Kalekim sıva – yapıştırıcı gibi ürünlerinin çoğunun yangına dayanım sınıfı A’dır. Yanmazlık sınıfında A kategorisi “Alev Almaz” olarak değerlendirilmektedir. Alev almaz malzemeler ateş kaynağı uzaklaştırılmasa dahi hiçbir şekilde alevi üzerinde yürütmemektedir.
Belirli şartlar altında bir yapı malzemesi yangına maruz kaldığında parçalanmak sureti ile yangına karşı gösterdiği davranış, o malzemenin aynı zamanda yangına karşı tepkisini de belirlemektedir. Yapı malzemesinin yangına karşı göstermiş olduğu tepkiye göre yanmazlık sınıfı tespit edilmektedir.
Bir çok ülke, yangından korunma amacıyla kabul edilebilir minimum seviyeyi oluşturmak için hükme dayalı zorunluluklar getirmiştir. Tasarımcılar tarafından rehber niteliğindeki bu zorunluluklar tüm sorulara cevap veremeyebilir fakat yol göstericidir. Türkiye’de üzerinde fazlaca durulmayan yangın mevzuatı, Avrupa Birliği tarafından oldukça önemsenmektedir. Mevzuatlarda yangın durumunda emniyet konusu özetle aşağıda verilen gereklilikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

  • Yapı içinde yangın çıkması, yangının ve dumanın yayılması sınırlı olmalıdır (Yangına Tepki).
  • İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi belli bir süre azalmamalıdır (Yangına Dayanım).
  • Yangının çevredeki yapılara yayılması sınırlı olmalıdır (Aktif Güvenlik Sistemleri).
  • Yapı sakinleri binayı terk edebilmeli veya başka yollarla kurtarabilmelidir (Algılama Sistemleri).
  • Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır.

kalekim sıva su geçirir mi?
kalekim.com.tr