Kaç dereceye kadar beton dökülür?

25 Kasım 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

Kaç dereceye kadar beton dökülür?

Kaç dereceye kadar beton dökülür?
Beton dökümü sırasında; ortalama sıcaklığın art arda üç gün süre ile + 5 ºC’ nin altına düşmesi TS
1248 standardında soğuk hava olarak tanımlanmıştır. Birbirini izleyen 3 günden uzun bir süre
içinde; günlük ortalama hava sıcaklığı 5 ºC ’den az ise veya 24 saatlik bir sürenin yarısından daha
fazla bir sürede sıcaklık 10 ºC ’nin üzerine çıkmıyor ise, bu koşullar da yine soğuk hava koşulları
olarak tanımlanmaktadır. Taze betonun döküldüğü ortamın sıcaklığı düşünce priz süresi uzar,
hidratasyon yavaşlar ve dayanım kazanma hızı azalır, buna bağlı olarak da kalıp alma süresi de gecikir. Taze betonun ve içindeki suyun donmasıyla birlikte hidratasyon da durur. Don etkisine uğrayan beton çözülünce hidratasyon yeniden başlayabilir, ancak çimento hamuru-agrega ve çimento
hamuru-donatı ara yüzeylerinde aderans büyük ölçüde azalır. Bu durum ise beton dayanımında
düşüşe yol açar.

beton dökümü

beton dökümü

Soğuk havada beton dökümüne karşı alabilecek bazı önlemler aşağıdadır;

• Don riski olan hava koşullarında beton dökümünden olabildiğince kaçınılmalıdır.
• Beton dökülmü öncesi kalıplar denetlemelidir. Buzlu kalıp yüzeylerine döküm yapılmamalı,
eğer varsa buz parçaları temizlenmelidir.
• Betonun yerleştirme sıcaklığı; eleman kesitleri ve hava sıcaklığına bağlı olarak belirlenen sınır
değerden yüksek olmalıdır.
• Çimentonun hidratasyonu sonucu ortaya çıkan ısının beton dışına yayılması önlenmelidir.
Bunun için, kalıpların dış yüzeylerine uygun yalıtımlar yapılabilir. Açık beton yüzeyleri ise cam
yünü gibi uygun örtüler kullanılarak yalıtılmalıdır. Böyle bir durumda etkin bir yalıtım için gerekli yalıtım malzemesi kalınlığını hesaplanmak da mümkündür.
• Soğuk havalarda uzun priz sürelerini önlemek için yapı ısıtılabilir. Döşemelerde, döşeme altında sağlanan ısıtma en az üzerindeki ısıtma kadar önemlidir. Karışımda sıcak su veya sıcak
agrega kullanarak betonu doğrudan ısıtmak da mümkündür, ancak bu yöntem yapıyı ısıtmak
kadar etkili değildir, çünkü birçok döşeme sıcaklığını koruyacak kadar kalın olmayıp çok incedir.
• Beton belirli bir dayanıma ulaşıncaya dek korunmalıdır. Bu süre; yapı elemanının özellikleri,
maruz kalacağı şartlar ve beton özelliklerine göre değişir.
• Beton dayanım kazanma hızı azaldığından kalıp alma süresinin uzatılmalıdır.
• Yüksek hidratasyon ısısına sahip çimento, daha yüksek çimento dozajı ve düşük su / çimento
oranı seçilebilir.
Sonuç olarak 5 ºC ‘nin altındaki sıcaklıklarda beton dökümü risklidir. Gerekli önlemler alınmadan döküm yapılmamalıdır.
https://birimfiyatim.com/cevre-ve-sehircilik-beton-pozu-birim-fiyati-2019/