İyi bir bahçe toprağı nasıl olmalı?

15 Eylül 2021 0 Yazar: wpntr

İyi bir bahçe toprağı nasıl olmalı?

İyi bir bahçe toprağı nasıl olmalı? Toprak: Kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar alemi barındıran, bitkilere durak ve besin kaynağı vazifesi gören bir maddedir.

İyi bir bahçe toprağı organik madde bakımından zengin olmalıdır. Peki bu organik maddeler nelerdir? Bitki ve hayvan artıklarının toprakta birikmesi ile oluşur. Toprağa henüz düşmüş yaprak, kök ve çeşitli bitki artıkları ile bunlardan ayrışmış ve ayrışma aşamasındaki her türlü madde toprak organik maddesini oluşturur. Toprakta yaşayan bakteriler, mantarlar, algler, protozoalar, toprak solucanları ve çeşitli larvalar; toprağa düşen bütün organik maddeler parçalar ve ayrıştırarak organik artıkları sağlar. Toprağa düşen bitkisel ve hayvansal artıklar mikroorganizmaların yaşama ve beslenme ortamını teşkil eder.

Bahçe toprağı humuslu olmalıdır. Peki humus nedir? Humus: Aşırı derecede ayrışmaya uğramış organik madde ürününe humus adı verilir. Bitkisel ve hayvansal materyal artıkları ile toprak mikroorganizmalarının
sentezlediği hücre maddelerinin karışımından ibarettir.

Bahçe toprağı nasıl verimli hale gelir? Organik gübrelerle verim arttırılabilir.

TOPRAKTAKİ ORGANİK MADDENİN VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ:
1) Organik madde toprağın su tutma kapasitesini arttırır.
2) Toprağın iyi yapı kazanmasını sağlar.
3) Toprağın bünyesini uygun hale getirir.
4) Bitki besin maddelerinin yarayışlı hale gelmelerini sağlar.
5) Topraktaki mikroorganizmaların besin ve enerji kaynağıdır.
6) Bitki köklerinin gelişmesi için uygun ortam hazırlar.

Aşağıdaki yazımız da ilginizi çekebilir: