İstinat duvarı ruhsata tabi midir?

12 Kasım 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

İstinat duvarı ruhsata tabi midir? İstinat duvarı için ruhsat gerekli mi?
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
MADDE 60 -(1) Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde, belediyenin ilgili biriminden istinat duvarı için, yanal yüzey alanı üzerinden ruhsat alınması mecburidir. Bu tür parsellerde yapılacak binalara istinat duvarı tamamlanmadan önce hiçbir şekilde yapı kullanma izni verilmez.
İstinat duvarı ruhsata tabi midir? İstinat duvarı için ruhsat gerekli mi?  Evet gereklidir.

Mimaride kat yüksekliği yönetmelik