İmar durumu tarla ne demek?

29 Mayıs 2020 Yazarı birimfiyatim.com 1

İmar durumu tarla ne demek? Taşınmaz ile ilgili tapuda tarla yazıyorsa, bu taşınmaz tarımsal amaç dışında kullanılamaz demektir. Ancak gerekli izinler alındıktan sonra tarlaya tarımsal amaçlı (arazinin %5’ini geçmeyecek şekilde) yapı yapılabilir. Bu iş için gereken şartlar aşağıdaki linkte vermiş olduğumuz yazımızda açıklanmıştır:

tarlaya imar izni
İmar durumu tarla ne demek? Arsa olarak düşünülmemesi gereken taşınmazdır. Tarlaya inşaat yapılabilmesi için bir diğer husus ta tarlanın yola kadastral sınırının olmasıdır.
Tarlanız için herhangi bir şekilde kadastral yola cepheniz yok ise; komşu mülk sahibinden geçit hakkı alarak kadastral yol cephesine sahip olabilirsiniz.
Yola cephesi olmayan tarlalar ise eğer imar kapsamında ise; bu durum karşısında imar planlarının notları ile incelenecek ve buna göre nasıl bir hüküm gerektiğinin incelenmesi söz konusudur.
Tarlalar Türkiye genelinde imarsız arsa olarak kabul ediliyor. Tarla üzerinde ev inşası yapılabilir ancak bunun belirli kuralları vardır.
Tarlaya imar izni nasıl alınır?
1/1000 ölçekli bir imar planının olması gerekir,
İmar yapılmaya müsait bir alana sahip olması gerekir.
Cins değişikliği için gerekli belgeler ise şunlardır;
Arazinin tapusu,
Arazi sahibinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,
Arazinin cins değişikliğinin yapıldığına dair izin belgesi,
Gayrimenkul yapımına uygun olduğuna dair Belediyeden alınan yazı,
Arazi sahibinin bir adet vesikalık fotoğrafı.
Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikçe yeni yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilmez.
imar kanunu