İmar çapı ile imar durumu aynı mı?

29 Mayıs 2020 0 Yazar: wpntr

İmar çapı ile imar durumu aynı mı? İmar durum belgesi ile imar çapı belgesi aynı belgelerdir. Bu belgelerde taşınmazın imar fonksiyonu, yapılaşma bilgileri, plan notları gibi bilgiler vardır. İmar çapı belgesi, yönetmelikler ve idarece belirlenmiş olan imar planlarına uygun olarak, inşaatı planlanan yapının özelliklerini gösteren bir tür krokidir. Aşağıdaki yazımız da ilginizi çekebilir:

Bir taşınmazın imar çapı ilgili belediyenin imar ve şehircilik müdürlüklerine başvuru yapılarak temin edilir. Taşınmaz mücavir alanlar dışında ise  valiliklere dilekçe ile başvurularak alınır.  İmar çapı belgesinde taban alanı kat sayısı (TAKS), kat alanı kat sayısı (KAKS) bilgileri önemli olan bilgilerdir. KAKS emsal olarak bilinen bir veridir. TAKS ve KAKS oranları ile bir taşınmaz üzerine yapılması mümkün olan yapının maksimum taban alanı ve kat sayısı hesabı yapılabilir.
İmar çapı alabilmek için gerekli evraklar – belgeler: malikin (arsa sahibi) kimlik bilgileri, tapu kaydı ve başvuru dilekçesidir.
İmar çapı ücreti değişkenlik göstermektedir.