Emsale dahil edilmeyen alanlar

28 Ekim 2020 Yazarı birimfiyatim.com 2

Emsale dahil edilmeyen alanlar: Resmî Gazete Tarihi: 03.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30113
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

Katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar (Emsale dahil edilmeyen alanlar)

MADDE 22 – (1) 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde;

 1. a) Taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar.
 2. b) (Mülga:RG-25/7/2019-30842)
 3. c) Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri.

ç) (Değişik:RG-25/7/2019-30842)  Bu Yönetmelik uyarınca yapılması zorunlu olan kapıcı dairelerinin toplam 70 m2’si,

 1. d) Atrium ve galeri boşlukları.
 2. e) (Değişik:RG-30/9/2017- 30196)(2) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilat,
 3. f) (Mülga:RG-30/9/2017- 30196)(2) 
 4. g) Bina için gerekli minimum sığınak alanı,

ğ) (Değişik:RG-30/9/2017- 30196) (2)  Ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanları ve çocuk bakım üniteleri,

 1. h) (Değişik:RG-30/9/2017- 30196)(2)  Otopark alanları,

ı) Yapı yüksekliği 60.50 metreden fazla olan binalar ile özelliği gereği tesisat katı oluşturulması zorunlu binalarda sadece tesisat için oluşturulan tesisat katları.

 1. i) (Değişik:RG-30/9/2017- 30196)(2) Bina veya tesise ait olan ısıtma, soğutma, tesisat alanı, su sarnıcı, havalandırma sistemleri ve enerji verimliliği sistemlerinin bulunduğu alanlar, arıtma tesisi, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, ısı merkezi, enerji odası, kömürlük, eşanjör ve hidrofor bölümleri,
 2. j)(Değişik:RG-25/7/2019-30842) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlar ile kısmen açığa çıkan yol cephesi haricindeki bodrum katlarda yer alan, tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan, bir bağımsız bölümün eklentisi olmayan, ticari amaç içermeyen, sadece binada oturanların kullanımına yönelik, toplamda emsal hesabına konu alanın % 5’ini ve 1000 m2’yi geçmeyen ortak alan niteliğindeki yönetim ve toplantı odaları ile spor ve sosyal mekânlar,
 3. k)(Değişik:RG-25/7/2019-30842)Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlarda yer alan, tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan, bağımsız bölüm net alanının %50’sini geçmeyen depo amaçlı eklentiler,
 4. l)(Değişik:RG-25/7/2019-30842)Bağımsız bölüm net alanının (Değişik ibare:RG-27/12/2019-30991) %15’ini geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan balkonlar, kat ve ara sahanlıkları dâhil açık veya kapalı merdiven evi,

katlar alanına dâhil edilmez.

https://birimfiyatim.com/katlar-alani-katsayisi-kaks-nedir-nasil-hesaplanir/


Merdiven emsale dahil mi

% 30 emsal hesabı

Emsal harici alanlar

Balkonlar emsale dahil mi

İmar YÖNETMELİĞİ 2019 emsal hesabı

Bodrum kat emsale dahil mi

KAKS hesabına dahil edilmeyen alanlar

Emsal hesabı 2020

Açık yüzme havuzu emsale dahil mi?