DSi Misafirhanesi ücreti 2023

30 Aralık 2019 Yazarı birimfiyatim.com 14

DSi Misafirhanesi ücreti 2023

DSi Misafirhanesi ücreti 2023, DSi Misafirhanesi Fiyatları şu şekildedir:

Tek kişilik oda veya duble yataklı oda (1 kişilik) Kamu – kurum personeli veya emeklisi olanlar için konaklama ücreti 154 TL’dir. Normal vatandaşlar için ise 231 TL’dir.

Duble yataklı oda (2 kişilik) konaklama ücreti Kamu – kurum personeli veya emeklisi olanlar için konaklama ücreti 182 TL’dir. Diğer şahıslar için 273 TL’dir.

Diğer oda fiyatları aşağıdaki görselde sunulmuştur.

dsi misafirhane fiyatı 2022

DSİ misafirhanesi ücretleri 2023

Karayolları – PTT – SGK – DSİ Kamu misafirhane ücretleri 2022

Misafirhane ücretleri güncellenmiş olabilir. Bu fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlik teşkil etmezler.

NOT:
1- Misafirhanelerden yararlanmada DSİ Personeli ve Emeklisine öncelik tanınacak ve her türlü konuda gerekli kolaylık gösterilecektir.
2- Kamu-Kurum personeli, kimliğinin bir fotokopisi ile altsoy ve üstsoyları (anne, baba, büyükanne, büyükbaba, eş, çocuklar, torunlar,
eşin annesi ve babası) kendi kimliklerinin ibraz edilmesi koşulu ile kamu-kurum personeli ücretinden faydalanacaktır. Kamu kurum kimliği yoksa kamu – kurum personeli dışında olanlara uygulanan ücret tahsil edilecektir.
3- Bölge Müdürlükleri, Geçici Görevli Kamu Personeli ücretleri hariç konaklama ücret çizelgesinde belirlenen ücretlerden, %20’sini
geçmemek üzere Bölge Müdürü Olur’u ile Şube Müdürlüklerinde bulunan misafirhanelerde düşük ücret belirleyebileceklerdir.
4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluş çalışanları ve/veya beraberindeki alt soy ve üst soyları,
görevli kamu personeli de DSİ personeli ücret tarifesinden faydalanır.
5- Tek kişilik oda, Duble yataklı oda veya birden fazla yatak bulunan odalarda kişinin tek başına konaklama yapmak istemesi halinde,
tek kişilik oda ücreti tahsil edilecek olup, Bölge Müdürlükleri kesinlikle farklı fiyat tarifesi uygulamayacaklardır.
6- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere üniversite eğitimi gören öğrencilerin tümüne DSİ ücret tarifesi uygulanması
esastır.
7- Kamu sosyal tesisleri tebliğinin ortak hususlar 7. maddesi 10. bendi gereğince; Söz konusu tesislerde, 1 Şubat 2019 tarihinden sonra
doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. 1 Şubat 2016 ile 1 Şubat 2019 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) doğan çocuklar için
ise konaklama ücretinin yarısı alınır.
8- Çizelgede belirtilen ücretler, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 2022 – 1 Sayılı Tebliğ’e ve 16.06.2022 tarih, 2318361 sayılı Olur’ a göre
yeniden düzenlenmiş, olup, 20.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
9- Bölge Müdürlükleri, “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 2022 – 1 Sayılı Tebliğ” kapsamındaki tesislerde, 2022 yılında uygulayacakları
tarife ve yararlanma bedellerini, misafirhanede görünür bir yerde ilan edecek ayrıca kendi internet sitelerinde daima güncel
tutacaklardır.
10- Geçici görevli personel ücretleri Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 2022 – 1 Sayılı Tebliğin 4/2. maddesine ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanununun (H) cetvelinde belirtilen günlük harcırah miktarlarına göre hazırlanmış, 15.04.2022 tarih ve 31810 sayıl Resmi
Gazetede yayımlanan ‘’Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ geçici 2. Maddesine
göre görevli personelin ücret tarifesi revize edilmiştir.
11- Misafirhanelerin işletilmesi, DSİ Genel Müdürlüğü Misafirhane, AR-GE ve Eğitim Merkezi, Eğitim ve Dinlenme Tesisi İşletme Talimatı
ve Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 2022 – 1 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre yapılacaktır.

Dsi misafirhane fiyatları

Devlet Su İşleri Misafirhanesinde kahvaltı veriliyor mu? Evet veriliyor ancak konaklama ücretine dahil değildir. Kahvaltı için ayrıca ücret ödemeniz gerekir.

DSİ misafirhanesinde kurum dışından kişiler kalabilir mi? Evet ancak biraz daha yüksek konaklama ücreti ödemek durumundadırlar.

https://dsi.gov.tr/