DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel

20 Nisan 2018 Yazarı birimfiyatim.com 0

DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel

BARAJLAR   VE   HES   DAİRESİ   BAŞKANLIĞI   2018  YILI   BİRİM   FİYATLARI
Poz No.Y a p ı l a n   İ ş i n   B e y a n ıÖlçü BirimiBirim Fiyatı TL
B-07.D/3Karayolu ile taşımalar :Formülden
1 – 10 000 m’den küçük taşımalar (£ 10 000 m)a =  0,1390
S = a x   
2 – 10 000 m’den büyük taşımalar (>10 000 m)
S = a x (0,00444 x f +55,6)
B-07.D/4Karayolu ile taşımalar :Formülden
1 – 10 000 m’den küçük taşımalar (£ 10 000 m)a =  0,1390
S = 0,90 x a x
2 – 10 000 m’den büyük taşımalar (>10 000 m)
S = 0,90 x a x (0,00444 x f +55,6)
B-07.D/5Karayolu ile taşımalar :Formülden
1 – 10 000 m’den küçük taşımalar (£ 10 000 m)a =  0,1390
S = 1,30 x a x
2 – 10 000 m’den büyük taşımalar (>10 000 m)
S = 1,30 x a x (0,00444 x f +55,6)
İHZARAT FİYATLARI
B-08.D/1Barajlarda çimento hazırlanmasıton194,10
B-08.D/3Barajlarda stabilize yol için kum çakıl hazırlanması6,92
B-08.D/4Barajlarda filtre için kum çakıl hazırlanması6,92
B-08.D/5Barajlarda  dipsavak  vanaları  veya  kapakları  ve  kumanda mekanizmaları hazırlanması
kgTariften
B- 08.D/6Barajlarda cebri borular ve çelik mesnetleri hazırlanmasıkgTariften
B-08.D/20Barajlarda her türlü demir kapakların hazırlanmasıkgTariften
B-08.D/20aBarajlarda kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmaklık çubuğu hazırlanması
kgTariften
B-08.001/1Barajlarda    beton    için    tuvenan    olarak     kum    çakıl hazırlanması
6,92
B-08.009Kargir,    beton    ve    betonarme    için    kum    ve    gravye hazırlanması
19,76
B-08.009/1Yıkanmış kum ve gravye hazırlanması21,01
B-08.010/1Her  kütür  ve  ebatta  yuvarlak  demir  ve  her  ebatta  profil demir hazırlanması
ton2.410,00
B-08.021/1Ocak taşından konkasörle filtre malzemesi hazırlanması20,40
B-08.021/2Ocak     taşından     konkasörle     beton      için      kırmataş hazırlanması
20,40
B-08.021/3Ocak taşından konkasörle beton için kum hazırlanması25,42
B-08.027İş başında mazot (motorin) hazırlanması (Fatura fiyatı aynen alınır)
litreFaturadan
B-08.028İş başında patlayıcı madde hazırlanması:
1 – Gom II AL dinamit……………………………………………………kg—-
2 – Jelatinit dinamit……………………………………………………….kg—-
3 – Makkim EL 80 dinamit………………………………………………kg—-
4 – Grizutin klorüre No.1 ………………………………………………..kg—-
5 – Teknik amonyum nitrat (granüle)kg1,26
6 – Teknik amonyum nitrat (kristalize)kg—-
MEKANİK TOKMAKLA SIKIŞTIRMA,AĞAÇ KESME, İKSA, SU BOŞALTMA ZAMLARI, POMPAJ İŞLERİ
B-14.018Barajlarda   mekanik   tokmakla   sedde   dolgu   veya   baraj dolgusunun sıkıştırılması
22,75
B-14.022/1Barajlarda ağaç kesilmesi
(  5 cm £ çap £ 10 cm olan ağaçlar)
adet5,69
B-14.022/2Barajlarda ağaç kesilmesi
(10 cm < çap £ 20 cm olan ağaçlar)
adet11,38
B-14.022/3Barajlarda ağaç kesilmesi
(20 cm < çap £ 30 cm olan ağaçlar)
adet22,75
B-14.022/4Barajlarda ağaç kesilmesi
(30 cm < çap £ 40 cm olan ağaçlar)
adet34,13
B-14.022/5Barajlarda ağaç kesilmesi
(40 cm < çap £ 50 cm olan ağaçlar)
adet45,50
2
B-14.022/6Barajlarda ağaç kesilmesi
(50 cm < çap £ 60 cm olan ağaçlar)
adet68,25
B-14.022/7Barajlarda ağaç kesilmesi
(60 cm < çap £ 70 cm olan ağaçlar)
adet102,38
B-14.022/8Barajlarda ağaç kesilmesi
(70 cm < çap £ 80 cm olan ağaçlar)
adet136,50
B-14.022/9Barajlarda ağaç kesilmesi (çapı > 80 cm olan ağaçlar)
adet227,50
B-14.023/1Tam ahşap kaplamalı iksa84,88
B-14.023/2Sık ahşap kaplamalı iksa59,43
B-14.023/3Aralıklı ahşap kaplamalı iksa42,45
B-14.D/1Temel  kazısına  su  boşaltma  zammı:(baraj  haricinde) (baraj temeli ve çekirdek hendeği haricinde)
Formüllerden
Ko=  0,001732
Hal 1 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den az olduğu
takdirde:
F = B x K0 x (3,30 x Q x h)
Hal 2 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den fazla (80 m³)
den az olduğu takdirde:
F = B x K0 x (1,10 x Q x h + 44 x h)
Hal 3 – Çekilen su miktarı saatte (80 m³) den fazla (400 m³)
den az olduğu takdirde:
F = B x K0 x (0,825 x Q x h + 66 x h)
Hal 4 – Çekilen su miktarı saatte (400 m³) den fazla olduğu
takdirde:
F = B x K0 x (0,42 x Q x h + 228 x h)
Yukarıdaki formüllerde:
Ko = Katsayı
Q  = Saatte metreküp
h   = metre
F   = lira
(B) katsayısı ise not’ta açıklanmıştır.
DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel3
Poz No.                                     Y a p ı l a n   İ ş i n   B e y a n ı                          Ölçü Birimi
Birim Fiyatı TL
Not:  Burada  B  temeldeki  su  seviyesindeki  toplam  yatay  kesit  alanına bağlı bir katsayıdır. Bu toplam alan S ise:
S £  10 m²          B=6
10 m² <   S £  40 m²          B=3,00
40 m² <   S £  80 m²          B=1,50
80 m² <   S £ 100 m²         B=1,00
100 m² <   S £ 500 m²         B=0,75 S  > 500 m²        B=0,50
B-14.D/2              Baraj  çekirdek  hendeği  (cut-off)  kazısı ve  baraj temeli
kazısı su boşaltma zammı:                                                       m³            Formüllerden
K1=  0,003117
Hal 1 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den az olduğu takdirde:
F = K1 x (1,02 x Q x h)
Hal 2 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den fazla (80 m³) den az olduğu takdirde:
F = K1 x (0,339 x Q x h + 13,620 x h)
Hal 3 – Çekilen su miktarı saatte (80 m³) den fazla (400 m³) den az olduğu takdirde:
F = K1 x (0,254 x Q x h + 20,420 x h)
Hal 4 – Çekilen su miktarı saatte (400 m³) den fazla ve (1000 m³) den az olduğu takdirde:
F = K1 x (0,127 x Q x h + 71,220 x h)
Hal 5 – Çekilen su miktarı saatte (1000 m³) den fazla olduğu takdirde:
F = K1 x (0,0718 x Q x h + 126,420 x h)
Yukarıdaki formüllerde:
K1 = Katsayı
Q  = Saatte metreküp h   = metre
F   = lira
4
Poz No.                                     Y a p ı l a n   İ ş i n   B e y a n ı                          Ölçü Birimi
Birim Fiyatı TL
B-14.D/3              Baraj  çekirdek  hendeği  (cut-off)  dolgusuna  ve  baraj
temel dolgusuna su boşaltma zammı:                                     m³            Formüllerden
K2=  0,002078
Hal 1 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den az olduğu takdirde:
F = K2 x (1,02 x Q x h)
Hal 2 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den fazla (80 m³) den az olduğu takdirde:
F = K2 x (0,339 x Q x h + 13,620 x h)
Hal 3 – Çekilen su miktarı saatte (80 m³) den fazla (400 m³) den az olduğu takdirde:
F = K2 x (0,254 x Q x h + 20,420 x h)
Hal 4 – Çekilen su miktarı saatte (400 m³) den fazla ve (1000 m³) den az olduğu takdirde:
F = K2 x (0,127 x Q x h + 71,220 x h)
Hal 5 – Çekilen su miktarı saatte (1000 m³) den fazla olduğu takdirde:
F = K2 x (0,0718 x Q x h + 126,420 x h)
Yukarıdaki formüllerde:
K2 = Katsayı
Q  = Saatte metreküp h   = metre
F   = lira
B-14.D/4              Barajlarda   beton,   betonarme   ve   kargir   inşaata   su
boşatma zammı:                                                                        m³            Formüllerden
K3=  0,003810
Hal 1 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den az olduğu takdirde:
F = B x K3 x (1,50 x Q x h)
Hal 2 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den fazla (80 m³) den az olduğu takdirde:
F = B x K3 x (0,50 x Q x h + 20 x h)                                                                      5
Poz No.                                     Y a p ı l a n   İ ş i n   B e y a n ı                          Ölçü Birimi
Birim Fiyatı TL
Hal 3 – Çekilen su miktarı saatte (80 m³) den fazla (400 m³) den az olduğu takdirde:
F = B x K3 x (0,375 x Q x h + 30 x h)
Hal 4 – Çekilen su miktarı saatte (400 m³) den fazla olduğu takdirde:
F = B x K3 x (0,225 x Q x h + 90 x h)
Yukarıdaki formüllerde:
K3 = Katsayı
Q  = Saatte metreküp h   = metre
F   = lira
B   = Temeldeki su seviyesindeki toplam yatay kesit alanına bağlı bir katsayı (B-14.D/1) pozundaki gibidir.
B-14.D/5              Barajlarda    betonarme    demirlerinde    su    boşaltma
zammı:                                                                                        m³            Formüllerden
Hal 1 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den az olduğu                          K4=  0,004156 takdirde:
F = B x K4 x (6,60 x Q x h)
Hal 2 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den fazla (80 m³) den az olduğu takdirde:
F = B x K4 x (2,20 x Q x h + 88 x h)
Hal 3 – Çekilen su miktarı saatte (80 m³) den fazla (400 m³) den az olduğu takdirde:
F = B x K4 x (1,65 x Q x h + 132 x h)
Hal 4 – Çekilen su miktarı saatte (400 m³) den fazla olduğu takdirde:
F = B x K4 x (1,10 x Q x h + 352 x h)
Yukarıdaki formüllerde:
K4 = Katsayı
Q  = Saatte metreküp
h= metre
F= lira
B   = Temeldeki su seviyesindeki toplam yatay kesit alanına bağlı bir katsayı olup (B-14.D/1) pozundaki gibidir.
B-14.D/6İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için müteahhit tarafından pompaj yapılması:
a)     5 PS’lik tulumbaların kullanılmasısaat17,46
b)   20 PS’lik tulumbaların kullanılmasısaat31,78
c)   30 PS’lik tulumbaların kullanılmasısaat49,86
d)   45 PS’lik tulumbaların kullanılmasısaat66,81
e)   60 PS’lik tulumbaların kullanılmasısaat80,63
B-14.D/7İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için yapılan      pompaj      esnasında      yedekte      bekleyen tulumbalar:
a)     5 PS’lik tulumbaların yedekte bekletilmesisaat0,10
b)   20 PS’lik tulumbaların yedekte bekletilmesisaat0,38
c)   30 PS’lik tulumbaların yedekte bekletilmesisaat0,75
d)   45 PS’lik tulumbaların yedekte bekletilmesisaat1,06
e)   60 PS’lik tulumbaların yedekte bekletilmesisaat1,25
KAZI İŞLERİ
B-15.040Barajlarda  kayadan  gayri  zemin  ve/veya  yumuşak  kaya zeminde röpriz yapılması
3,16
B-15.041Barajlarda kaya zeminlerde rörpiz yapılması5,84
B-15.042Barajlarda kayadan  başka heyalan  eden her  cins zeminin kazılması ve kullanılması
3,16
B-15.043Barajlarda heyelan eden kaya kazılması ve kullanılması5,84
B-15.044Her nevi zeminde tesviye ve ince reglaj yapılması (yolda)km5.060,25
B-15.052/ABarajlarda   titreşimli   silindirle   sedde,   dolgu   veya   baraj dolgusunun sıkıştırılması (baraj tipi titreşimli silindirlerle)
saat146,41
B-15.052/BBarajlarda  titreşimli  silindirlerle  sedde,  dolgu  veya  baraj dolgusunun sıkıştırılması (baraj tipi titreşimli silindirlerle)
saat232,94
B-15.054Barajlarda  keçi  ayağı  silindirle  sedde,  dolgu  veya  baraj dolgusunun sıkıştırılması (baraj tipi keçi ayağı)
saat149,45
B-15.058Barajlarda   lastik   tekerlekli   silindir   veya   paletli   traktörle dolgu,  sedde  veya  baraj  dolgusunun  sıkıştırılması  (baraj tipi silindir)
saat124,09
B-15.058/ABarajlarda malzemenin harrow diski ile karıştırılmasısaat67,04
B-15.301Barajlarda kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klasta zeminlerin kazılması ve depoya konulması
3,20
B-15.302Barajlarda ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kaya ve  batak  zeminler  hariç   her  cins  ve  klastaki  zeminlerin kazılması   ve   dolgu,   sedde   ve/veya   baraj   dolgusuna konulması
5,36
B-15.304Barajlarda (kaya ve batak zeminler hariç) her cins ve klasta zemin kazılması ve yolda dolguya konulması
3,00
B-15.305Her   cins   zeminde   sadece   (sedde,   yol)   altında   sandık açılması
1,71
B-15.306Barajlarda   yumuşak   kaya   zeminlerin   kazılması,   dolgu ve/veya depoya konulması
11,31
B-15.306/aBarajlarda batak zemin kazılması ve depoya konulması6,56
B-15.307Barajlarda  kazılardan  gelen  yumuşak  kaya  malzemesi  ile dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusu yapılması
2,11
B-15.308Barajlarda   ocak   ve/veya   malzeme   ariyet   sahalarında yumuşak  kaya  kazılması  ve  dolgu,  sedde  ve/veya  baraj dolgusuna konulması
12,76
B-15.309Barajlarda  yumuşak  kaya  ve  batak  zemin  kazılması  ve yolda dolguya konulması
8,06
B-15.310Barajlarda    kaya    kazılması,    dolgu    ve/veya    depoya konulması
18,51
B-15.311Barajlarda  kazılardan  gelen  kaya  malzemesi  ile  dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusu yapılması
3,08
B-15.312Barajlarda ocak ve/veya ariyet sahalarında kaya kazılması ve dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusuna konulması
18,85
B-15.313Barajlarda kaya kazılması ve yolda dolguya konulması25,25
8
B-15.321Barajlarda sedde, dolgu veya baraj dolgusunun sulanması (keçiayağı ile sıkıştırılan dolgular)
5,28
B-15.322Barajlarda sedde, dolgu veya baraj dolgusunun sulanması (kaya dolgu ve keçiayağı ile sıkıştırılan dolgular   haricinde)
3,51
B-15.323Barajlarda kaya dolgunun tazyikli su ile yıkanması2,89
B-15.326Barajlarda  kayadan  gayrı  zeminde  kaplama  betonu  altı hazırlanması
7,89
B-15.327Barajlarda  her  çeşit  kayalık  zeminde  kaplama  betonu  altı hazırlanması
10,59
B-15.342Barajlarda filtre malzemesi konulması (tuvenan)5,09
B-15.343Barajlarda filtre malzemesi konulması (elenmiş)23,16
B-15.344Barajlarda filtre malzemesi yıkanması1,56
B-15.344/1Barajlarda    kum    ve    gravye    (çakıl)    yıkanması    (filtre malzemesi hariç)
1,56
B-15.345Barajlarda   filtre   malzemesinde    elek    artığı    malzeme bedeli
3,16
B-15.346Barajlarda konkasör kumu ve kırmataş ile filtre malzemesi konulması
30,78
B-15.348Barajlarda  ocaktan  veya  ariyetten  elde  edilen  kaya  ile riprap yapılması
31,78
B-15.349Barajlarda kazılardan elde edilen kaya ile  riprap  yapılması
16,00
B-15.D/1Batardolar için kıl13,60
B-15.D/2Barajlarda kum ve/veya çakıl serilmesi  (elenmiş malzeme ile)
41,76
B-15.3605  m  derinliğe  kadar  kayadan  gayri  her  cins  ve  klastaki zeminde veya dolguda tecrübe çukuru açılması
37,84
B-15.3615-10 m  derinliğe kadar kayadan gayri her cins ve klastaki zeminde veya dolguda tecrübe çukuru açılması
47,30
B-15.3625   m   derinliğe   kadar   her   cins   kayada   tecrübe   çukuru açılması
91,28
B-15.3635-10m  derinliğe  kadar  her  cins  kayada  tecrübe  çukuru açılması
114,10
B-15.370              Her   cins   kayalık   zeminde   su   içinde   yapılan   kazılarda
müşkilat zammı (yumuşak kaya ve kayadan yagri her türlü
zemin hariç)1,59
B-15.380Kayadan  gayri  zemin  şevlerinin  ve  taş  dolgu  şevlerinin düzeltilmesi2,85
B-15.381Kayalı zeminde şev düzeltilmesi11,38
B-15.381/AKayalık   zeminlerde   önceden   ayırma   (prespliting)   kazı metoduyla şev elde edilmesi35,41
BETON İŞLERİ
B-16.501Barajlarda   her   türlü   inşaat   aksamının   bünyesinegiren
çimentonun bedeli
A – Portland çimentosu (TS 19,  PÇ 32,5 )ton
B – Portland çimentosu (TS 19,  PÇ 42,5 )ton236,94
B-16.502Barajlardaidarece    istenilen    dozdakum    ve    gravye
kullanılarakbetoniyerle  karıştırılan  vevibratörle  dövülen
betonm³                     208,74
B-16.503Barajlardaidarece    istenilen    dozdakum    ve    gravye
kullanılarakbetoniyerle  karıştırılan  vevibratörle  dövülen
betonarme betonu228,49
B-16.504Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş
kullanılarak  betoniyerle  karıştırılan  ve  vibratörle  dövülen
beton209,34
B-16.505Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş
kullanılarak    betoniyerle    karıştırılan    vibratörle    dövülen
betonarme betonu229,09
B-16.506Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve
kırmataş   kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   vibratörle
dövülen beton                                                                              m³                     212,88
B-16.507              Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş   kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   vibratörle
dövülen betonarme betonu                                                          m³                     232,63
B-16.508              Barajlarda    idarece    istenilen    dozda    kum    ve    gravye kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile
dökülen ve vibratörle dövülen beton                                            m³                     200,70
B-16.509              Barajlarda    idarece    istenilen    dozda    kum    ve    gravye kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile
dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu                        m³                     220,45
B-16.510Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile dökülen ve vibratörle dövülen beton
201,30
B-16.511Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu
221,05
B-16.512Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş     kullanılarak     betoniyerle    karıştırılan,    beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen beton
204,84
B-16.513Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş     kullanılarak     betoniyerle    karıştırılan,    beton tulumbası  ile  dökülen  ve  vibratörle  dövülen  betonarme betonu
224,59
B-16.531Barajlarda    idarece    istenilen    dozda    kum    ve    gravye kullanılarak  betoniyerle  karıştırılan  ve  vibratörle  dövülen tünel betonu
264,79
B-16.532Barajlarda    idarece    istenilen    dozda    kum    ve    garvye kullanılarak betoniyerle karıştırılan vibratörle dövülen tünel betonarme betonu
274,88
B-16.533Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş kullanılarak  betoniyerle  karıştırılan  ve  vibratörle  dövülen tünel betonu
265,39
B-16.534Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş kullanılarak  betoniyerle  karıştırılan  ve  vibratörle  dövülen tünel betonarme betonu
275,48
B-16.535Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş  kullanılarak  betoniyerle  karıştırılan  ve  vibratörle dövülen tünel betonu
268,93
B-16.536Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş  kullanılarak  betoniyerle  karıştırılan  ve  vibratörle dövülen tünel betonarme betonu
279,01
B-16.537Barajlarda    idarece    istenilen    dozda    kum    ve    gravye kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu
255,14
B-16.538Barajlarda    idarece    istenilen    dozda    kum    ve    gravye kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonarme betonu
265,24
11
B-16.539Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu
255,74
B-16.540Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonarme betonu
265,84
B-16.541Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş     kullanılarak     betoniyerle    karıştırılan,    beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu
259,28
B-16.542Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş     kullanılarak     betoniyerle    karıştırılan,    beton tulumbası    ile    dökülen    ve    vibratörle    dövülen    tünel betonarme betonu
269,37
B-16.576/1Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen   dozda,   kum   ve   gravye   kullanılarak   yapılan betoniyerle karıştırılan, vibratörle sıkıştırılan her cins beton
255,36
B-16.576/3Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen   dozda,   kum   ve   gravye   kullanılarak   yapılan betoniyerle   karıştırılan   beton   tulumbası   ile   dökülen   ve vibratörle sıkıştırılan her cins beton
247,33
B-16.577/1Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen   dozda,   kum   ve   kırmataş   kullanılarak   yapılan betoniyerle karıştırılan, vibratörle sıkıştırılan her cins beton
255,96
B-16.577/3Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen   dozda,   kum   ve   kırmataş   kullanılarak   yapılan betoniyerle    karıştırılan,    beton    tulumbası    ile    dökülen vibratörle sıkıştırılan her cins beton
247,93
B-16.578/1Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen  dozda,  konkasör  kumu  ve  kırmataş  kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan ve vibratörle  sıkıştırılan  her cins  beton
259,50
B-16.578/3Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen  dozda,  konkasör  kumu  ve  kırmataş  kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen vibratörle sıkıştırılan her cins beton
251,46
B-16.581/1Yer altında püskürtme betonu (shotcrete) yapılmasıton290,34
B-16.582/1Açıkta betonu (shotcrete) yapılmasıton178,39
12 DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel
KARGİR İŞLERİ
B-17.084Duvar  arka  ve  üstlerinin  ocak  moloz  taşıyla  istiflenerek doldurulması
99,61
B-17.085Duvar  arka  ve  üstlerinin  kazı  ve  tünelden  çıkan  moloz taşıyla istiflenerek doldurulması
103,54
B-17.086Duvar arka ve üstlerinin toplama  moloz taşıyla istiflenerek doldurulması
130,21
B-17.10120 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere56,41
B-17.10220 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkılmalardan çıkan veya idarece verilen moloz  taşıyla kuru pere
57,30
B-17.102/120 cm kalınlıkta toplama moloz taşıyla kuru pere63,36
B-17.102/225 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere62,31
B-17.102/325 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkılmalardan çıkan veya idarece verilen moloz  taşıyla kuru pere
63,39
B-17.102/425 cm kalınlıkta toplama moloz taşıyla kuru pere70,66
B-17.10330 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere70,53
B-17.10430 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkılmalardan çıkan veya idarece verilen moloz  taşıyla kuru pere
71,76
B-17.104/130 cm kalınlıkta toplama moloz taşıyla kuru pere80,25
B-17.10720 cm kalınlıkta ocak taşıyla 250-300 dozlu harçlı pere68,19
B-17.107/125  cm  kalınlıkta  ocak  moloz  taşıyla  250-300  dozlu  harçlı pere
76,51
B-17.11630  cm  kalınlıkta  ocak  moloz  taşıyla  250-300  dozlu  harçlı pere
85,98
B-17.116/120 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere75,14
B-17.116/225 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere84,86
B-17.116/330 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere95,70
B-17.131/1Kazıdan,  tünelden  veya  yıkılmalardan  çıkan  veya  idarece verilen taşlarla 250-300 dozlu 20 cm kalınlıkta harçlı pere
69,08
 DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel13
B-17.131/2Kazıdan,  tünelden  veya  yıkılmalardan  çıkan  veya  idarece verilen taşlarla 250-300 dozlu 25 cm kalınlıkta harçlı pere
75,31
B-17.131/3Kazıdan,  tünelden  veya  yıkılmalardan  çıkan  veya  idarece verilen taşlarla 250-300 dozlu 30 cm kalınlıkta harçlı pere
87,21
B-17.136Ocak taşıyla blokaj105,51
B-17.137Kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla blokaj109,44
B-17.138Toplama moloz taşıyla blokaj136,11
B-17.D/2İdarece  istenilen  dozajlı  çimento  harcı  ile  3  cm  kalınlıkta muhafaza betonu
21,01
B-17.D/3İdarece  istenilen  dozajlı  çimento  harcı  ile  5  cm  kalınlıkta muhafaza betonu
22,28
B-17.D/4İdarece  istenilen  dozajlı  çimento  harcı  ile  2  cm  kalınlıkta tesviye  betonu
20,39
B-17.D/5İdarece  istenilen  dozajlı  çimento  harcı  ile  5  cm  kalınlıkta tesviye  betonu
23,41
B-17.D/6Ocak moloz taşıyla tahkimat91,00
B-17.D/7Kazı ve tünelden çıkan moloz  taşıyla tahkimat94,56
BETON BORU VE SU TUTUCU İŞLERİ
B-18 (405-437)Beton borulardan döşenmiş mecra:
B-18.40515 cm iç çapındam30,13
B-18.40920 cm iç çapındam32,78
B-18.41325 cm iç çapındam36,94
B-18.41730 cm iç çapındam46,18
B-18.42135 cm iç çapındam53,54
B-18.42540 cm iç çapındam60,41
B-18.42950 cm iç çapındam74,65
B-18.43360 cm iç çapındam95,55
B-18.43780 cm iç çapındam156,13
B-18 (451-457)Beton borularla drenaj yapılması:
B-18.45115 cm iç çapındam25,73
B-18.45220 cm iç çapındam28,51
B-18.45325 cm iç çapındam32,61
B-18.45430 cm iç çapındam41,83
B-18.45535 cm iç çapındam49,13
B-18.45640 cm iç çapındam55,98
B-18.45750 cm iç çapındam70,17
B-18.501PVC  su  ve  enjeksiyon  tutucularının  temini  ve  yeraltında veya yerüstündeki yapılarda yerine konulmasıkg19,26
B-18.502Bakır   su   ve   enjeksiyon   tutucularının   temini   ve   yerine konulmasıkg49,06
B-18.503Lastik  su  ve  enjeksiyon  tutucularının  temini  ve  yeraltında veya açıkta yapılarda yerine konulmasıkg25,31
KALIP, İSKELE VE AHŞAP İNŞAAT İŞLERİ
B-21.001Seri  halinde  imalata  mahsus  beton  ve  betonarme  betonu kalıbı14,26
B-21.015Her  cins  düz  yüzeyli  beton  ve  betonarme  betonu  kalıbı yapılması (F2 cinsi)58,96
B-21.015/1F1  cinsi  beton  veya  betonarme  betonu  yüzeyi  veren  düz kalıp41,28
B-21.015/2F3  cinsi  beton  veya  betonarme  betonu  yüzeyi  veren  düz kalıp76,65
B-21.015/3F4  cinsi  beton  veya  betonarme  betonu  yüzeyi  veren  düz kalıp100,24
B-21.015/4F5  cinsi  beton  veya  betonarme  betonu  yüzeyi  veren  düz kalıp35,38
B-21.024Her  cins  eğri  yüzeyli  beton  ve  betonarme  betonu  kalıbı yapılması (F2 cinsi)127,68
B-21.024/1F1 cinsi beton veya betonarme yüzeyi veren eğri kalıp95,76
B-21.024/2F3 cinsi beton veya betonarme yüzeyi veren eğri kalıp159,60
B-21.024/3F4 cinsi beton veya betonarme yüzeyi veren eğri kalıp191,51
B-21.024/4F5 cinsi beton veya betonarme yüzeyi veren eğri kalıp89,38
B-21.04212 m’den fazla açıklıklı köprü veya kiriş kalıbı86,71
B-21.051Köprülerde 3-7 m açıklık için kalıp iskelesi14,51
B-21.053Köprülerde 7-15 m açıklık için kalıp iskelesi35,94
B-21.054Binalarda 4-8 m yükseklik için kalıp iskelesi4,65
B-21.062Binalarda 8-12 m yükseklik için kalıp iskelesi6,99
B-21.065Binalarda iş iskelesi8,23
B-21.D/1Tünelde  her  cins  düz  yüzeyli  beton  ve  betonarme betonu kalıbı yapılması:
F1 cinsi ………………………………………………………………..56,60
F2 cinsi ………………………………………………………………..70,75
F3 cinsi ………………………………………………………………..84,90
F4 cinsi ………………………………………………………………..106,14
F5 cinsi ………………………………………………………………..56,60
B-21.D/2Tünelde  her  cins  eğri  yüzeyli  beton  ve  betonarme betonu kalıbı yapılması:
F1 cinsi ………………………………………………………………..122,56
F2 cinsi ………………………………………………………………..153,21
F3 cinsi ………………………………………………………………..183,85
F4 cinsi ………………………………………………………………..229,81
F5 cinsi ………………………………………………………………..122,56
B-21.D/3Batardoların çerçeve, destek  ve bağlama aksamının imali ve yerine konması
444,06
B-21.D/4Batardoların   çerçeve,   destek   ve   bağlama   aksamının kerestesi
2.326,31
B-21.D/5Ahşap malzemelerin katranlanması6,44
16 DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel
BETONARME DEMİRİ, PROFİLİ, KARKAS VE DİĞER DEMİR İNŞAAT İŞLERİ
B-23.001/1Barajlarda betonarme demiri (yerli malı Ø 6)ton4.610,09
B-23.001/2Barajlarda betonarme demiri (yerli malı Ø 8-12)ton4.569,96
B-23.001/3Tünelde betonarme demiri (yerli malı Ø 6)ton4.763,71
B-23.001/4Tünelde betonarme demiri (yerli malı Ø 8-12)ton4.723,59
B-23.002Barajlarda  betonarme  demiri  (yerli  malı  Ø  14  ve  daha büyük çaplı)
ton4.088,71
B-23.002/1Tünelde betonarme demiri (yerli malı Ø 14 ve daha büyük çaplı)
ton4.194,21
B-23.003Ø 26 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesiadet65,49
B-23.004Ø 28 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesiadet76,05
B-23.005Ø 30 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesiadet86,84
B-23.006Ø 32 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesiadet93,91
B-23.007Ø 36 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesiadet114,99
B-23.008Ø 40 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesiadet135,84
B-23.009Ø 50 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesiadet174,50
B-23.051Münferit profil demirlerton5.663,06
B-23.071Mürekkep profil demirlerton6.256,69
B-23.081Kafes kirişli demir çatıton9.924,69
B-23.101Demir karkaston8.570,94
B-23.111Demir kapı ve kepenkkg14,41
B-23.112Demir pencerekg14,41
B-23.167Saç levhadan baca ve merdivenkg11,11
B-23.176Basit demir işlerikg12,54
B-23.201Dövme demir mamulatıkg13,88
B-23.255Giriş ızgarası, her türlü demir kapaklarkg30,30
B-23.255/aDolusavak radyal kapakları ve gömülü parçalarının imali ve yerine konulmasıkg34,85
B-23.302Kapak kaldırma tertibatı ve kumanda teçhizatının yapılması ve yerine montajıkg48,00
B-23.D/1Kazık başlıklar , çarıklar, ek levhalar ve kancalarkg23,98
B-23.D/3Dipsavak     vanaları     veya     kapakları     ve     kumanda mekanizmalarıFaturadan
B-23.D/4Cebir borular ve çelik mesnetlerikg27,13
B-23.D/4-aAçıktaki cebri borular ve çelik mesnetlerikg20,89
B-23.D/5Santral boşaltma borularıkg17,43
B-23.D/6Santral  su  boşaltma  sisteminin  temini  ve  yerine  monte edilmesiFaturadan
B-23.D/7Siyah çelik boruların yerine konulmasıkg8,75
B-23.D/8Santral gezer vincinin imali ve yerine konulmasıFaturadan
B-23.D/9Şalt sahası ve kablo kanalı çelik yapılarının imali ve yerine       kg
 DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel
montajı                                                                                                                    15,16
TÜNEL İŞLERİ
B-32.D/1              Tünellerde daimi çelik iksa yapılması                                          kg                          2,84
B-32.D/3              Açıkta   0,00   ila   10,00   m   uzunlukta   kaya   bulonu   tesis
edilmesi                                                                                       kg                        10,41
B-32.D/4              Yeraltında  0,00  ila  5,00  m  uzunlukta  kaya  bulonu  tesis
edilmesi                                                                                       kg                        10,95
DİĞER İŞLER
B-D.301Baraj ölçüm teçhizatı ve teferruatıFaturadan
B-D.304Ankraj ve kaya bolunu deliği açılmasım33,83
B-D.305Ankaraj demiri konulmasıkg6,40
B-D.308Duvar arka ve üstlerinin mevcut toprakla doldurulması17,06
B-D.309Duvar arka ve üstlerinin kum veya çakılla doldurulması36,08
18
BARAJLAR   VE   HES   DAİRESİ   BAŞKANLIĞI   2018  YILI   BİRİM   FİYATLARI
Poz No.Y a p ı l a n   İ ş i n   B e y a n ıÖlçü BirimiBirim Fiyatı TL
B-D.402Çakıllı   malzeme   ile   alt   temel   ve   temel   malzemesi hazırlanması ve yerine konması
10,33
B-D.403Elenmiş çakıllı malzeme ile alt temel ve temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması
17,79
B-D.404Kırmataş    malzeme   ile   alt   temel   ve   temel   malzemesi hazırlanması ve yerine konması
27,18
B-D.405Çakıllı  malzeme  ile  kaplama  altı  malzemesi  hazırlanması ve yerine konması
10,33
B-D.406Elenmiş   çakıllı   malzeme   ile   kaplama   altı   malzemesi hazırlanması ve yerine konması
17,79
B-D.407Kırmataş     malzeme     ile     kaplama     altı     malzemesi hazırlanması ve yerine konması
27,18
B-D.410İdari site inşaatı (site binaları)1.906,21
B-D.430Tel kafes yapılmasıkg6,64
B-D.501Santral  ve  kontrol  binaları  sıhhı  tesisat  malzemelerinin temin edilmesi
Faturadan
B-D.503Santral  ve  kontrol  binası  ısıtma  havalandırma  ve  klima tesisatı yapılması
Faturadan
B-D.504Baraj  ve  HES  tesisleri  aydınlatma  tesisatı  malzemelerinin temin edilmesi
Faturadan
B-D.506Telefon ve saat tesisatı yapılmasıFaturadan
B-D.510Topraklama tesisatı yapılmasıkg86,18
Ek Birim Fiyatlar
B-16.590Barajlarda   İdarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş   kullanılarak   hazırlanan   ve   tabakalar   halinde serilen  ve  silindirle  sıkıştırılan  baraj  gövde  betonu  (SSB, katı dolgu, vb)
191,65
B-16.591Ön   yüzü   beton   kaplamalı   barajlarda   İdarece   istenilen dozda   konkasör   kumu   ve   kırmataş   ile   yapılan   önyüz betonarme betonu
453,49
B-23.001/5Yeraltında  beton  çelik  çubuğun  (nervürlü)  bükülmesi  ve yerine konulması (Ø8-12 )ton4.591,31
B-23.001/6Yeraltında  beton  çelik  çubuğun  (nervürlü)  bükülmesi  ve yerine konulması (Ø14-50 )ton4.316,31
B-D.511Bloklu Alüvyon zeminde slurry trench (Geçirimsizlik perdesi) yapılması
1.000,36

DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel – BARAJLAR   VE   HES   DAİRESİ   BAŞKANLIĞI   2018  YILI   BİRİM   FİYATLARI – DSİ Pozları