DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel

DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel

Nisan 20, 2018 0 Yazar: birimfiyatim

DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel

BARAJLAR   VE   HES   DAİRESİ   BAŞKANLIĞI   2018  YILI   BİRİM   FİYATLARI
Poz No. Y a p ı l a n   İ ş i n   B e y a n ı Ölçü Birimi Birim Fiyatı TL
B-07.D/3 Karayolu ile taşımalar : Formülden
1 – 10 000 m’den küçük taşımalar (£ 10 000 m) a =  0,1390
S = a x   
2 – 10 000 m’den büyük taşımalar (>10 000 m)
S = a x (0,00444 x f +55,6)
B-07.D/4 Karayolu ile taşımalar : Formülden
1 – 10 000 m’den küçük taşımalar (£ 10 000 m) a =  0,1390
S = 0,90 x a x
2 – 10 000 m’den büyük taşımalar (>10 000 m)
S = 0,90 x a x (0,00444 x f +55,6)
B-07.D/5 Karayolu ile taşımalar : Formülden
1 – 10 000 m’den küçük taşımalar (£ 10 000 m) a =  0,1390
S = 1,30 x a x
2 – 10 000 m’den büyük taşımalar (>10 000 m)
S = 1,30 x a x (0,00444 x f +55,6)
İHZARAT FİYATLARI
B-08.D/1 Barajlarda çimento hazırlanması ton 194,10
B-08.D/3 Barajlarda stabilize yol için kum çakıl hazırlanması 6,92
B-08.D/4 Barajlarda filtre için kum çakıl hazırlanması 6,92
B-08.D/5 Barajlarda  dipsavak  vanaları  veya  kapakları  ve  kumanda mekanizmaları hazırlanması
kg Tariften
B- 08.D/6 Barajlarda cebri borular ve çelik mesnetleri hazırlanması kg Tariften
B-08.D/20 Barajlarda her türlü demir kapakların hazırlanması kg Tariften
B-08.D/20a Barajlarda kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmaklık çubuğu hazırlanması
kg Tariften
B-08.001/1 Barajlarda    beton    için    tuvenan    olarak     kum    çakıl hazırlanması
6,92
B-08.009 Kargir,    beton    ve    betonarme    için    kum    ve    gravye hazırlanması
19,76
B-08.009/1 Yıkanmış kum ve gravye hazırlanması 21,01
B-08.010/1 Her  kütür  ve  ebatta  yuvarlak  demir  ve  her  ebatta  profil demir hazırlanması
ton 2.410,00
B-08.021/1 Ocak taşından konkasörle filtre malzemesi hazırlanması 20,40
B-08.021/2 Ocak     taşından     konkasörle     beton      için      kırmataş hazırlanması
20,40
B-08.021/3 Ocak taşından konkasörle beton için kum hazırlanması 25,42
B-08.027 İş başında mazot (motorin) hazırlanması (Fatura fiyatı aynen alınır)
litre Faturadan
B-08.028 İş başında patlayıcı madde hazırlanması:
1 – Gom II AL dinamit…………………………………………………… kg —-
2 – Jelatinit dinamit………………………………………………………. kg —-
3 – Makkim EL 80 dinamit……………………………………………… kg —-
4 – Grizutin klorüre No.1 ……………………………………………….. kg —-
5 – Teknik amonyum nitrat (granüle) kg 1,26
6 – Teknik amonyum nitrat (kristalize) kg —-
MEKANİK TOKMAKLA SIKIŞTIRMA,AĞAÇ KESME, İKSA, SU BOŞALTMA ZAMLARI, POMPAJ İŞLERİ
B-14.018 Barajlarda   mekanik   tokmakla   sedde   dolgu   veya   baraj dolgusunun sıkıştırılması
22,75
B-14.022/1 Barajlarda ağaç kesilmesi
(  5 cm £ çap £ 10 cm olan ağaçlar)
adet 5,69
B-14.022/2 Barajlarda ağaç kesilmesi
(10 cm < çap £ 20 cm olan ağaçlar)
adet 11,38
B-14.022/3 Barajlarda ağaç kesilmesi
(20 cm < çap £ 30 cm olan ağaçlar)
adet 22,75
B-14.022/4 Barajlarda ağaç kesilmesi
(30 cm < çap £ 40 cm olan ağaçlar)
adet 34,13
B-14.022/5 Barajlarda ağaç kesilmesi
(40 cm < çap £ 50 cm olan ağaçlar)
adet 45,50
2
B-14.022/6 Barajlarda ağaç kesilmesi
(50 cm < çap £ 60 cm olan ağaçlar)
adet 68,25
B-14.022/7 Barajlarda ağaç kesilmesi
(60 cm < çap £ 70 cm olan ağaçlar)
adet 102,38
B-14.022/8 Barajlarda ağaç kesilmesi
(70 cm < çap £ 80 cm olan ağaçlar)
adet 136,50
B-14.022/9 Barajlarda ağaç kesilmesi (çapı > 80 cm olan ağaçlar)
adet 227,50
B-14.023/1 Tam ahşap kaplamalı iksa 84,88
B-14.023/2 Sık ahşap kaplamalı iksa 59,43
B-14.023/3 Aralıklı ahşap kaplamalı iksa 42,45
B-14.D/1 Temel  kazısına  su  boşaltma  zammı:(baraj  haricinde) (baraj temeli ve çekirdek hendeği haricinde)
Formüllerden
Ko=  0,001732
Hal 1 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den az olduğu
takdirde:
F = B x K0 x (3,30 x Q x h)
Hal 2 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den fazla (80 m³)
den az olduğu takdirde:
F = B x K0 x (1,10 x Q x h + 44 x h)
Hal 3 – Çekilen su miktarı saatte (80 m³) den fazla (400 m³)
den az olduğu takdirde:
F = B x K0 x (0,825 x Q x h + 66 x h)
Hal 4 – Çekilen su miktarı saatte (400 m³) den fazla olduğu
takdirde:
F = B x K0 x (0,42 x Q x h + 228 x h)
Yukarıdaki formüllerde:
Ko = Katsayı
Q  = Saatte metreküp
h   = metre
F   = lira
(B) katsayısı ise not’ta açıklanmıştır.
DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel 3
Poz No.                                     Y a p ı l a n   İ ş i n   B e y a n ı                          Ölçü Birimi
Birim Fiyatı TL
Not:  Burada  B  temeldeki  su  seviyesindeki  toplam  yatay  kesit  alanına bağlı bir katsayıdır. Bu toplam alan S ise:
S £  10 m²          B=6
10 m² <   S £  40 m²          B=3,00
40 m² <   S £  80 m²          B=1,50
80 m² <   S £ 100 m²         B=1,00
100 m² <   S £ 500 m²         B=0,75 S  > 500 m²        B=0,50
B-14.D/2              Baraj  çekirdek  hendeği  (cut-off)  kazısı ve  baraj temeli
kazısı su boşaltma zammı:                                                       m³            Formüllerden
K1=  0,003117
Hal 1 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den az olduğu takdirde:
F = K1 x (1,02 x Q x h)
Hal 2 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den fazla (80 m³) den az olduğu takdirde:
F = K1 x (0,339 x Q x h + 13,620 x h)
Hal 3 – Çekilen su miktarı saatte (80 m³) den fazla (400 m³) den az olduğu takdirde:
F = K1 x (0,254 x Q x h + 20,420 x h)
Hal 4 – Çekilen su miktarı saatte (400 m³) den fazla ve (1000 m³) den az olduğu takdirde:
F = K1 x (0,127 x Q x h + 71,220 x h)
Hal 5 – Çekilen su miktarı saatte (1000 m³) den fazla olduğu takdirde:
F = K1 x (0,0718 x Q x h + 126,420 x h)
Yukarıdaki formüllerde:
K1 = Katsayı
Q  = Saatte metreküp h   = metre
F   = lira
4
Poz No.                                     Y a p ı l a n   İ ş i n   B e y a n ı                          Ölçü Birimi
Birim Fiyatı TL
B-14.D/3              Baraj  çekirdek  hendeği  (cut-off)  dolgusuna  ve  baraj
temel dolgusuna su boşaltma zammı:                                     m³            Formüllerden
K2=  0,002078
Hal 1 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den az olduğu takdirde:
F = K2 x (1,02 x Q x h)
Hal 2 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den fazla (80 m³) den az olduğu takdirde:
F = K2 x (0,339 x Q x h + 13,620 x h)
Hal 3 – Çekilen su miktarı saatte (80 m³) den fazla (400 m³) den az olduğu takdirde:
F = K2 x (0,254 x Q x h + 20,420 x h)
Hal 4 – Çekilen su miktarı saatte (400 m³) den fazla ve (1000 m³) den az olduğu takdirde:
F = K2 x (0,127 x Q x h + 71,220 x h)
Hal 5 – Çekilen su miktarı saatte (1000 m³) den fazla olduğu takdirde:
F = K2 x (0,0718 x Q x h + 126,420 x h)
Yukarıdaki formüllerde:
K2 = Katsayı
Q  = Saatte metreküp h   = metre
F   = lira
B-14.D/4              Barajlarda   beton,   betonarme   ve   kargir   inşaata   su
boşatma zammı:                                                                        m³            Formüllerden
K3=  0,003810
Hal 1 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den az olduğu takdirde:
F = B x K3 x (1,50 x Q x h)
Hal 2 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den fazla (80 m³) den az olduğu takdirde:
F = B x K3 x (0,50 x Q x h + 20 x h)                                                                      5
Poz No.                                     Y a p ı l a n   İ ş i n   B e y a n ı                          Ölçü Birimi
Birim Fiyatı TL
Hal 3 – Çekilen su miktarı saatte (80 m³) den fazla (400 m³) den az olduğu takdirde:
F = B x K3 x (0,375 x Q x h + 30 x h)
Hal 4 – Çekilen su miktarı saatte (400 m³) den fazla olduğu takdirde:
F = B x K3 x (0,225 x Q x h + 90 x h)
Yukarıdaki formüllerde:
K3 = Katsayı
Q  = Saatte metreküp h   = metre
F   = lira
B   = Temeldeki su seviyesindeki toplam yatay kesit alanına bağlı bir katsayı (B-14.D/1) pozundaki gibidir.
B-14.D/5              Barajlarda    betonarme    demirlerinde    su    boşaltma
zammı:                                                                                        m³            Formüllerden
Hal 1 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den az olduğu                          K4=  0,004156 takdirde:
F = B x K4 x (6,60 x Q x h)
Hal 2 – Çekilen su miktarı saatte (20 m³) den fazla (80 m³) den az olduğu takdirde:
F = B x K4 x (2,20 x Q x h + 88 x h)
Hal 3 – Çekilen su miktarı saatte (80 m³) den fazla (400 m³) den az olduğu takdirde:
F = B x K4 x (1,65 x Q x h + 132 x h)
Hal 4 – Çekilen su miktarı saatte (400 m³) den fazla olduğu takdirde:
F = B x K4 x (1,10 x Q x h + 352 x h)
Yukarıdaki formüllerde:
K4 = Katsayı
Q  = Saatte metreküp
h = metre
F = lira
B   = Temeldeki su seviyesindeki toplam yatay kesit alanına bağlı bir katsayı olup (B-14.D/1) pozundaki gibidir.
B-14.D/6 İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için müteahhit tarafından pompaj yapılması:
a)     5 PS’lik tulumbaların kullanılması saat 17,46
b)   20 PS’lik tulumbaların kullanılması saat 31,78
c)   30 PS’lik tulumbaların kullanılması saat 49,86
d)   45 PS’lik tulumbaların kullanılması saat 66,81
e)   60 PS’lik tulumbaların kullanılması saat 80,63
B-14.D/7 İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için yapılan      pompaj      esnasında      yedekte      bekleyen tulumbalar:
a)     5 PS’lik tulumbaların yedekte bekletilmesi saat 0,10
b)   20 PS’lik tulumbaların yedekte bekletilmesi saat 0,38
c)   30 PS’lik tulumbaların yedekte bekletilmesi saat 0,75
d)   45 PS’lik tulumbaların yedekte bekletilmesi saat 1,06
e)   60 PS’lik tulumbaların yedekte bekletilmesi saat 1,25
KAZI İŞLERİ
B-15.040 Barajlarda  kayadan  gayri  zemin  ve/veya  yumuşak  kaya zeminde röpriz yapılması
3,16
B-15.041 Barajlarda kaya zeminlerde rörpiz yapılması 5,84
B-15.042 Barajlarda kayadan  başka heyalan  eden her  cins zeminin kazılması ve kullanılması
3,16
B-15.043 Barajlarda heyelan eden kaya kazılması ve kullanılması 5,84
B-15.044 Her nevi zeminde tesviye ve ince reglaj yapılması (yolda) km 5.060,25
B-15.052/A Barajlarda   titreşimli   silindirle   sedde,   dolgu   veya   baraj dolgusunun sıkıştırılması (baraj tipi titreşimli silindirlerle)
saat 146,41
B-15.052/B Barajlarda  titreşimli  silindirlerle  sedde,  dolgu  veya  baraj dolgusunun sıkıştırılması (baraj tipi titreşimli silindirlerle)
saat 232,94
B-15.054 Barajlarda  keçi  ayağı  silindirle  sedde,  dolgu  veya  baraj dolgusunun sıkıştırılması (baraj tipi keçi ayağı)
saat 149,45
B-15.058 Barajlarda   lastik   tekerlekli   silindir   veya   paletli   traktörle dolgu,  sedde  veya  baraj  dolgusunun  sıkıştırılması  (baraj tipi silindir)
saat 124,09
B-15.058/A Barajlarda malzemenin harrow diski ile karıştırılması saat 67,04
B-15.301 Barajlarda kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klasta zeminlerin kazılması ve depoya konulması
3,20
B-15.302 Barajlarda ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kaya ve  batak  zeminler  hariç   her  cins  ve  klastaki  zeminlerin kazılması   ve   dolgu,   sedde   ve/veya   baraj   dolgusuna konulması
5,36
B-15.304 Barajlarda (kaya ve batak zeminler hariç) her cins ve klasta zemin kazılması ve yolda dolguya konulması
3,00
B-15.305 Her   cins   zeminde   sadece   (sedde,   yol)   altında   sandık açılması
1,71
B-15.306 Barajlarda   yumuşak   kaya   zeminlerin   kazılması,   dolgu ve/veya depoya konulması
11,31
B-15.306/a Barajlarda batak zemin kazılması ve depoya konulması 6,56
B-15.307 Barajlarda  kazılardan  gelen  yumuşak  kaya  malzemesi  ile dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusu yapılması
2,11
B-15.308 Barajlarda   ocak   ve/veya   malzeme   ariyet   sahalarında yumuşak  kaya  kazılması  ve  dolgu,  sedde  ve/veya  baraj dolgusuna konulması
12,76
B-15.309 Barajlarda  yumuşak  kaya  ve  batak  zemin  kazılması  ve yolda dolguya konulması
8,06
B-15.310 Barajlarda    kaya    kazılması,    dolgu    ve/veya    depoya konulması
18,51
B-15.311 Barajlarda  kazılardan  gelen  kaya  malzemesi  ile  dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusu yapılması
3,08
B-15.312 Barajlarda ocak ve/veya ariyet sahalarında kaya kazılması ve dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusuna konulması
18,85
B-15.313 Barajlarda kaya kazılması ve yolda dolguya konulması 25,25
8
B-15.321 Barajlarda sedde, dolgu veya baraj dolgusunun sulanması (keçiayağı ile sıkıştırılan dolgular)
5,28
B-15.322 Barajlarda sedde, dolgu veya baraj dolgusunun sulanması (kaya dolgu ve keçiayağı ile sıkıştırılan dolgular   haricinde)
3,51
B-15.323 Barajlarda kaya dolgunun tazyikli su ile yıkanması 2,89
B-15.326 Barajlarda  kayadan  gayrı  zeminde  kaplama  betonu  altı hazırlanması
7,89
B-15.327 Barajlarda  her  çeşit  kayalık  zeminde  kaplama  betonu  altı hazırlanması
10,59
B-15.342 Barajlarda filtre malzemesi konulması (tuvenan) 5,09
B-15.343 Barajlarda filtre malzemesi konulması (elenmiş) 23,16
B-15.344 Barajlarda filtre malzemesi yıkanması 1,56
B-15.344/1 Barajlarda    kum    ve    gravye    (çakıl)    yıkanması    (filtre malzemesi hariç)
1,56
B-15.345 Barajlarda   filtre   malzemesinde    elek    artığı    malzeme bedeli
3,16
B-15.346 Barajlarda konkasör kumu ve kırmataş ile filtre malzemesi konulması
30,78
B-15.348 Barajlarda  ocaktan  veya  ariyetten  elde  edilen  kaya  ile riprap yapılması
31,78
B-15.349 Barajlarda kazılardan elde edilen kaya ile  riprap  yapılması
16,00
B-15.D/1 Batardolar için kıl 13,60
B-15.D/2 Barajlarda kum ve/veya çakıl serilmesi  (elenmiş malzeme ile)
41,76
B-15.360 5  m  derinliğe  kadar  kayadan  gayri  her  cins  ve  klastaki zeminde veya dolguda tecrübe çukuru açılması
37,84
B-15.361 5-10 m  derinliğe kadar kayadan gayri her cins ve klastaki zeminde veya dolguda tecrübe çukuru açılması
47,30
B-15.362 5   m   derinliğe   kadar   her   cins   kayada   tecrübe   çukuru açılması
91,28
B-15.363 5-10m  derinliğe  kadar  her  cins  kayada  tecrübe  çukuru açılması
114,10
B-15.370              Her   cins   kayalık   zeminde   su   içinde   yapılan   kazılarda
müşkilat zammı (yumuşak kaya ve kayadan yagri her türlü
zemin hariç) 1,59
B-15.380 Kayadan  gayri  zemin  şevlerinin  ve  taş  dolgu  şevlerinin düzeltilmesi 2,85
B-15.381 Kayalı zeminde şev düzeltilmesi 11,38
B-15.381/A Kayalık   zeminlerde   önceden   ayırma   (prespliting)   kazı metoduyla şev elde edilmesi 35,41
BETON İŞLERİ
B-16.501 Barajlarda   her   türlü   inşaat   aksamının   bünyesine giren
çimentonun bedeli
A – Portland çimentosu (TS 19,  PÇ 32,5 ) ton
B – Portland çimentosu (TS 19,  PÇ 42,5 ) ton 236,94
B-16.502 Barajlarda idarece    istenilen    dozda kum    ve    gravye
kullanılarak betoniyerle  karıştırılan  ve vibratörle  dövülen
beton m³                     208,74
B-16.503 Barajlarda idarece    istenilen    dozda kum    ve    gravye
kullanılarak betoniyerle  karıştırılan  ve vibratörle  dövülen
betonarme betonu 228,49
B-16.504 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş
kullanılarak  betoniyerle  karıştırılan  ve  vibratörle  dövülen
beton 209,34
B-16.505 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş
kullanılarak    betoniyerle    karıştırılan    vibratörle    dövülen
betonarme betonu 229,09
B-16.506 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve
kırmataş   kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   vibratörle
dövülen beton                                                                              m³                     212,88
B-16.507              Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş   kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   vibratörle
dövülen betonarme betonu                                                          m³                     232,63
B-16.508              Barajlarda    idarece    istenilen    dozda    kum    ve    gravye kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile
dökülen ve vibratörle dövülen beton                                            m³                     200,70
B-16.509              Barajlarda    idarece    istenilen    dozda    kum    ve    gravye kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile
dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu                        m³                     220,45
B-16.510 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile dökülen ve vibratörle dövülen beton
201,30
B-16.511 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu
221,05
B-16.512 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş     kullanılarak     betoniyerle    karıştırılan,    beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen beton
204,84
B-16.513 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş     kullanılarak     betoniyerle    karıştırılan,    beton tulumbası  ile  dökülen  ve  vibratörle  dövülen  betonarme betonu
224,59
B-16.531 Barajlarda    idarece    istenilen    dozda    kum    ve    gravye kullanılarak  betoniyerle  karıştırılan  ve  vibratörle  dövülen tünel betonu
264,79
B-16.532 Barajlarda    idarece    istenilen    dozda    kum    ve    garvye kullanılarak betoniyerle karıştırılan vibratörle dövülen tünel betonarme betonu
274,88
B-16.533 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş kullanılarak  betoniyerle  karıştırılan  ve  vibratörle  dövülen tünel betonu
265,39
B-16.534 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş kullanılarak  betoniyerle  karıştırılan  ve  vibratörle  dövülen tünel betonarme betonu
275,48
B-16.535 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş  kullanılarak  betoniyerle  karıştırılan  ve  vibratörle dövülen tünel betonu
268,93
B-16.536 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş  kullanılarak  betoniyerle  karıştırılan  ve  vibratörle dövülen tünel betonarme betonu
279,01
B-16.537 Barajlarda    idarece    istenilen    dozda    kum    ve    gravye kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu
255,14
B-16.538 Barajlarda    idarece    istenilen    dozda    kum    ve    gravye kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonarme betonu
265,24
11
B-16.539 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu
255,74
B-16.540 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   kum   ve   kırmataş kullanılarak   betoniyerle   karıştırılan,   beton   tulumbası   ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonarme betonu
265,84
B-16.541 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş     kullanılarak     betoniyerle    karıştırılan,    beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu
259,28
B-16.542 Barajlarda   idarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş     kullanılarak     betoniyerle    karıştırılan,    beton tulumbası    ile    dökülen    ve    vibratörle    dövülen    tünel betonarme betonu
269,37
B-16.576/1 Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen   dozda,   kum   ve   gravye   kullanılarak   yapılan betoniyerle karıştırılan, vibratörle sıkıştırılan her cins beton
255,36
B-16.576/3 Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen   dozda,   kum   ve   gravye   kullanılarak   yapılan betoniyerle   karıştırılan   beton   tulumbası   ile   dökülen   ve vibratörle sıkıştırılan her cins beton
247,33
B-16.577/1 Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen   dozda,   kum   ve   kırmataş   kullanılarak   yapılan betoniyerle karıştırılan, vibratörle sıkıştırılan her cins beton
255,96
B-16.577/3 Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen   dozda,   kum   ve   kırmataş   kullanılarak   yapılan betoniyerle    karıştırılan,    beton    tulumbası    ile    dökülen vibratörle sıkıştırılan her cins beton
247,93
B-16.578/1 Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen  dozda,  konkasör  kumu  ve  kırmataş  kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan ve vibratörle  sıkıştırılan  her cins  beton
259,50
B-16.578/3 Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen  dozda,  konkasör  kumu  ve  kırmataş  kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen vibratörle sıkıştırılan her cins beton
251,46
B-16.581/1 Yer altında püskürtme betonu (shotcrete) yapılması ton 290,34
B-16.582/1 Açıkta betonu (shotcrete) yapılması ton 178,39
12  DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel
KARGİR İŞLERİ
B-17.084 Duvar  arka  ve  üstlerinin  ocak  moloz  taşıyla  istiflenerek doldurulması
99,61
B-17.085 Duvar  arka  ve  üstlerinin  kazı  ve  tünelden  çıkan  moloz taşıyla istiflenerek doldurulması
103,54
B-17.086 Duvar arka ve üstlerinin toplama  moloz taşıyla istiflenerek doldurulması
130,21
B-17.101 20 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere 56,41
B-17.102 20 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkılmalardan çıkan veya idarece verilen moloz  taşıyla kuru pere
57,30
B-17.102/1 20 cm kalınlıkta toplama moloz taşıyla kuru pere 63,36
B-17.102/2 25 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere 62,31
B-17.102/3 25 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkılmalardan çıkan veya idarece verilen moloz  taşıyla kuru pere
63,39
B-17.102/4 25 cm kalınlıkta toplama moloz taşıyla kuru pere 70,66
B-17.103 30 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere 70,53
B-17.104 30 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkılmalardan çıkan veya idarece verilen moloz  taşıyla kuru pere
71,76
B-17.104/1 30 cm kalınlıkta toplama moloz taşıyla kuru pere 80,25
B-17.107 20 cm kalınlıkta ocak taşıyla 250-300 dozlu harçlı pere 68,19
B-17.107/1 25  cm  kalınlıkta  ocak  moloz  taşıyla  250-300  dozlu  harçlı pere
76,51
B-17.116 30  cm  kalınlıkta  ocak  moloz  taşıyla  250-300  dozlu  harçlı pere
85,98
B-17.116/1 20 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere 75,14
B-17.116/2 25 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere 84,86
B-17.116/3 30 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere 95,70
B-17.131/1 Kazıdan,  tünelden  veya  yıkılmalardan  çıkan  veya  idarece verilen taşlarla 250-300 dozlu 20 cm kalınlıkta harçlı pere
69,08
 DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel 13
B-17.131/2 Kazıdan,  tünelden  veya  yıkılmalardan  çıkan  veya  idarece verilen taşlarla 250-300 dozlu 25 cm kalınlıkta harçlı pere
75,31
B-17.131/3 Kazıdan,  tünelden  veya  yıkılmalardan  çıkan  veya  idarece verilen taşlarla 250-300 dozlu 30 cm kalınlıkta harçlı pere
87,21
B-17.136 Ocak taşıyla blokaj 105,51
B-17.137 Kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla blokaj 109,44
B-17.138 Toplama moloz taşıyla blokaj 136,11
B-17.D/2 İdarece  istenilen  dozajlı  çimento  harcı  ile  3  cm  kalınlıkta muhafaza betonu
21,01
B-17.D/3 İdarece  istenilen  dozajlı  çimento  harcı  ile  5  cm  kalınlıkta muhafaza betonu
22,28
B-17.D/4 İdarece  istenilen  dozajlı  çimento  harcı  ile  2  cm  kalınlıkta tesviye  betonu
20,39
B-17.D/5 İdarece  istenilen  dozajlı  çimento  harcı  ile  5  cm  kalınlıkta tesviye  betonu
23,41
B-17.D/6 Ocak moloz taşıyla tahkimat 91,00
B-17.D/7 Kazı ve tünelden çıkan moloz  taşıyla tahkimat 94,56
BETON BORU VE SU TUTUCU İŞLERİ
B-18 (405-437) Beton borulardan döşenmiş mecra:
B-18.405 15 cm iç çapında m 30,13
B-18.409 20 cm iç çapında m 32,78
B-18.413 25 cm iç çapında m 36,94
B-18.417 30 cm iç çapında m 46,18
B-18.421 35 cm iç çapında m 53,54
B-18.425 40 cm iç çapında m 60,41
B-18.429 50 cm iç çapında m 74,65
B-18.433 60 cm iç çapında m 95,55
B-18.437 80 cm iç çapında m 156,13
B-18 (451-457) Beton borularla drenaj yapılması:
B-18.451 15 cm iç çapında m 25,73
B-18.452 20 cm iç çapında m 28,51
B-18.453 25 cm iç çapında m 32,61
B-18.454 30 cm iç çapında m 41,83
B-18.455 35 cm iç çapında m 49,13
B-18.456 40 cm iç çapında m 55,98
B-18.457 50 cm iç çapında m 70,17
B-18.501 PVC  su  ve  enjeksiyon  tutucularının  temini  ve  yeraltında veya yerüstündeki yapılarda yerine konulması kg 19,26
B-18.502 Bakır   su   ve   enjeksiyon   tutucularının   temini   ve   yerine konulması kg 49,06
B-18.503 Lastik  su  ve  enjeksiyon  tutucularının  temini  ve  yeraltında veya açıkta yapılarda yerine konulması kg 25,31
KALIP, İSKELE VE AHŞAP İNŞAAT İŞLERİ
B-21.001 Seri  halinde  imalata  mahsus  beton  ve  betonarme  betonu kalıbı 14,26
B-21.015 Her  cins  düz  yüzeyli  beton  ve  betonarme  betonu  kalıbı yapılması (F2 cinsi) 58,96
B-21.015/1 F1  cinsi  beton  veya  betonarme  betonu  yüzeyi  veren  düz kalıp 41,28
B-21.015/2 F3  cinsi  beton  veya  betonarme  betonu  yüzeyi  veren  düz kalıp 76,65
B-21.015/3 F4  cinsi  beton  veya  betonarme  betonu  yüzeyi  veren  düz kalıp 100,24
B-21.015/4 F5  cinsi  beton  veya  betonarme  betonu  yüzeyi  veren  düz kalıp 35,38
B-21.024 Her  cins  eğri  yüzeyli  beton  ve  betonarme  betonu  kalıbı yapılması (F2 cinsi) 127,68
B-21.024/1 F1 cinsi beton veya betonarme yüzeyi veren eğri kalıp 95,76
B-21.024/2 F3 cinsi beton veya betonarme yüzeyi veren eğri kalıp 159,60
B-21.024/3 F4 cinsi beton veya betonarme yüzeyi veren eğri kalıp 191,51
B-21.024/4 F5 cinsi beton veya betonarme yüzeyi veren eğri kalıp 89,38
B-21.042 12 m’den fazla açıklıklı köprü veya kiriş kalıbı 86,71
B-21.051 Köprülerde 3-7 m açıklık için kalıp iskelesi 14,51
B-21.053 Köprülerde 7-15 m açıklık için kalıp iskelesi 35,94
B-21.054 Binalarda 4-8 m yükseklik için kalıp iskelesi 4,65
B-21.062 Binalarda 8-12 m yükseklik için kalıp iskelesi 6,99
B-21.065 Binalarda iş iskelesi 8,23
B-21.D/1 Tünelde  her  cins  düz  yüzeyli  beton  ve  betonarme betonu kalıbı yapılması:
F1 cinsi ……………………………………………………………….. 56,60
F2 cinsi ……………………………………………………………….. 70,75
F3 cinsi ……………………………………………………………….. 84,90
F4 cinsi ……………………………………………………………….. 106,14
F5 cinsi ……………………………………………………………….. 56,60
B-21.D/2 Tünelde  her  cins  eğri  yüzeyli  beton  ve  betonarme betonu kalıbı yapılması:
F1 cinsi ……………………………………………………………….. 122,56
F2 cinsi ……………………………………………………………….. 153,21
F3 cinsi ……………………………………………………………….. 183,85
F4 cinsi ……………………………………………………………….. 229,81
F5 cinsi ……………………………………………………………….. 122,56
B-21.D/3 Batardoların çerçeve, destek  ve bağlama aksamının imali ve yerine konması
444,06
B-21.D/4 Batardoların   çerçeve,   destek   ve   bağlama   aksamının kerestesi
2.326,31
B-21.D/5 Ahşap malzemelerin katranlanması 6,44
16  DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel
BETONARME DEMİRİ, PROFİLİ, KARKAS VE DİĞER DEMİR İNŞAAT İŞLERİ
B-23.001/1 Barajlarda betonarme demiri (yerli malı Ø 6) ton 4.610,09
B-23.001/2 Barajlarda betonarme demiri (yerli malı Ø 8-12) ton 4.569,96
B-23.001/3 Tünelde betonarme demiri (yerli malı Ø 6) ton 4.763,71
B-23.001/4 Tünelde betonarme demiri (yerli malı Ø 8-12) ton 4.723,59
B-23.002 Barajlarda  betonarme  demiri  (yerli  malı  Ø  14  ve  daha büyük çaplı)
ton 4.088,71
B-23.002/1 Tünelde betonarme demiri (yerli malı Ø 14 ve daha büyük çaplı)
ton 4.194,21
B-23.003 Ø 26 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi adet 65,49
B-23.004 Ø 28 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi adet 76,05
B-23.005 Ø 30 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi adet 86,84
B-23.006 Ø 32 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi adet 93,91
B-23.007 Ø 36 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi adet 114,99
B-23.008 Ø 40 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi adet 135,84
B-23.009 Ø 50 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi adet 174,50
B-23.051 Münferit profil demirler ton 5.663,06
B-23.071 Mürekkep profil demirler ton 6.256,69
B-23.081 Kafes kirişli demir çatı ton 9.924,69
B-23.101 Demir karkas ton 8.570,94
B-23.111 Demir kapı ve kepenk kg 14,41
B-23.112 Demir pencere kg 14,41
B-23.167 Saç levhadan baca ve merdiven kg 11,11
B-23.176 Basit demir işleri kg 12,54
B-23.201 Dövme demir mamulatı kg 13,88
B-23.255 Giriş ızgarası, her türlü demir kapaklar kg 30,30
B-23.255/a Dolusavak radyal kapakları ve gömülü parçalarının imali ve yerine konulması kg 34,85
B-23.302 Kapak kaldırma tertibatı ve kumanda teçhizatının yapılması ve yerine montajı kg 48,00
B-23.D/1 Kazık başlıklar , çarıklar, ek levhalar ve kancalar kg 23,98
B-23.D/3 Dipsavak     vanaları     veya     kapakları     ve     kumanda mekanizmaları Faturadan
B-23.D/4 Cebir borular ve çelik mesnetleri kg 27,13
B-23.D/4-a Açıktaki cebri borular ve çelik mesnetleri kg 20,89
B-23.D/5 Santral boşaltma boruları kg 17,43
B-23.D/6 Santral  su  boşaltma  sisteminin  temini  ve  yerine  monte edilmesi Faturadan
B-23.D/7 Siyah çelik boruların yerine konulması kg 8,75
B-23.D/8 Santral gezer vincinin imali ve yerine konulması Faturadan
B-23.D/9 Şalt sahası ve kablo kanalı çelik yapılarının imali ve yerine       kg
 DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel
montajı                                                                                                                    15,16
TÜNEL İŞLERİ
B-32.D/1              Tünellerde daimi çelik iksa yapılması                                          kg                          2,84
B-32.D/3              Açıkta   0,00   ila   10,00   m   uzunlukta   kaya   bulonu   tesis
edilmesi                                                                                       kg                        10,41
B-32.D/4              Yeraltında  0,00  ila  5,00  m  uzunlukta  kaya  bulonu  tesis
edilmesi                                                                                       kg                        10,95
DİĞER İŞLER
B-D.301 Baraj ölçüm teçhizatı ve teferruatı Faturadan
B-D.304 Ankraj ve kaya bolunu deliği açılması m 33,83
B-D.305 Ankaraj demiri konulması kg 6,40
B-D.308 Duvar arka ve üstlerinin mevcut toprakla doldurulması 17,06
B-D.309 Duvar arka ve üstlerinin kum veya çakılla doldurulması 36,08
18
BARAJLAR   VE   HES   DAİRESİ   BAŞKANLIĞI   2018  YILI   BİRİM   FİYATLARI
Poz No. Y a p ı l a n   İ ş i n   B e y a n ı Ölçü Birimi Birim Fiyatı TL
B-D.402 Çakıllı   malzeme   ile   alt   temel   ve   temel   malzemesi hazırlanması ve yerine konması
10,33
B-D.403 Elenmiş çakıllı malzeme ile alt temel ve temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması
17,79
B-D.404 Kırmataş    malzeme   ile   alt   temel   ve   temel   malzemesi hazırlanması ve yerine konması
27,18
B-D.405 Çakıllı  malzeme  ile  kaplama  altı  malzemesi  hazırlanması ve yerine konması
10,33
B-D.406 Elenmiş   çakıllı   malzeme   ile   kaplama   altı   malzemesi hazırlanması ve yerine konması
17,79
B-D.407 Kırmataş     malzeme     ile     kaplama     altı     malzemesi hazırlanması ve yerine konması
27,18
B-D.410 İdari site inşaatı (site binaları) 1.906,21
B-D.430 Tel kafes yapılması kg 6,64
B-D.501 Santral  ve  kontrol  binaları  sıhhı  tesisat  malzemelerinin temin edilmesi
Faturadan
B-D.503 Santral  ve  kontrol  binası  ısıtma  havalandırma  ve  klima tesisatı yapılması
Faturadan
B-D.504 Baraj  ve  HES  tesisleri  aydınlatma  tesisatı  malzemelerinin temin edilmesi
Faturadan
B-D.506 Telefon ve saat tesisatı yapılması Faturadan
B-D.510 Topraklama tesisatı yapılması kg 86,18
Ek Birim Fiyatlar
B-16.590 Barajlarda   İdarece   istenilen   dozda   konkasör   kumu   ve kırmataş   kullanılarak   hazırlanan   ve   tabakalar   halinde serilen  ve  silindirle  sıkıştırılan  baraj  gövde  betonu  (SSB, katı dolgu, vb)
191,65
B-16.591 Ön   yüzü   beton   kaplamalı   barajlarda   İdarece   istenilen dozda   konkasör   kumu   ve   kırmataş   ile   yapılan   önyüz betonarme betonu
453,49
B-23.001/5 Yeraltında  beton  çelik  çubuğun  (nervürlü)  bükülmesi  ve yerine konulması (Ø8-12 ) ton 4.591,31
B-23.001/6 Yeraltında  beton  çelik  çubuğun  (nervürlü)  bükülmesi  ve yerine konulması (Ø14-50 ) ton 4.316,31
B-D.511 Bloklu Alüvyon zeminde slurry trench (Geçirimsizlik perdesi) yapılması
1.000,36

DSİ Birim Fiyatları 2018 Excel – BARAJLAR   VE   HES   DAİRESİ   BAŞKANLIĞI   2018  YILI   BİRİM   FİYATLARI – DSİ Pozları