Çimento özgül ağırlığı kg/m3

5 Ekim 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Çimento özgül ağırlığı kg/m3, çimentonun özgül ağırlığı kaçtır? Çimentonun özgül ağırlığı yaklaşık olarak 3200 kg/m3’tür. Portland Çimento; kalker marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddenin uygun oranda karıştırılıp öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; suyla karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.
Çimento özgül ağırlığı kg/m3 olarak verilebileceği gibi g/cm3 olarak da verilebilir. Çimentonun birim hacim ağırlığı yaklaşık olarak 3,2 g/cm3’tür.
Çimentolarda özgül ağırlık deneyi Le Chatelier balonu ve piknometre ile olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Esas olan Le Chatelier balonu (Şekil 1.1) ile yapılmasıdır. Çünkü hata yapma oranı az ve sonuçları daha kesindir. Ancak bu yöntem fazla zaman alması nedeniyle özellikle sık periyotlarla çok sayıda numunenin özgül ağırlığı bulunmak istenen çimento fabrikaları vb. yerlerde piknometre ile özgül ağırlık tayini tercih edilmektedir.