Çatıya neden çakıl taşı mıcır dökülür?

22 Ekim 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

Çatıya neden çakıl taşı mıcır dökülür?

Çatıya neden çakıl taşı mıcır dökülür?
Çakıl taşı serilen çatılara gezilemeyen teras çatı sistemleri denir. Bu çatı sisteminde, genellikle taşıyıcı bir beton çatı döşemesi üzerine su ve ısı yalıtım malzemeleri serilir. En üstte devamlı gezilmeye müsait olmayan bir çakıl tabakası bulunur. Bunun nedeni ise:
Filtre katmanının üzerine ağırlık oluşturarak ısı yalıtım malzemesinin uçmasını veya yüzmesini engelleyen, güneş ışınlarını yansıtan açık renkli Ǿ 16-32 mm arası yuvarlak, yıkanmış ve elenmiş uygun kalınlıkta dere çakılı serilerek üzerinde yürünmeyen ters teras çatı detayı tamamlanır. Çakıl sayesinde su drenaj levhalarına iletilir ve çatıdan uzaklaştırılır.
çatıya çakıl
Çakıl taneleri toplu halde bulunurken aralarında boşluk bulunur. Bu boşluk suyun yukarıdan aşağıya yönelmesini sağlarken, aşağıdan yukarıya ilerlemesine izin vermez. Çakıl altına ilerleyen su çakılın altındaki drenaj levhaları vasıtasıyla yağmur oluklarına aktarılır ve su çatıdan uzaklaştırılmış olur.
https://birimfiyatim.com/y-18-245-009-birim-fiyati-2018-cati-su-izolasyonu/