Çatı eğimi neye göre belirlenir?

Çatı eğimi neye göre belirlenir? Çatı eğimi neye göre belirlenir? Bina çatısının eğimi nasıl belirlenir? Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre çatı eğimleri: MADDE 40 – (1) Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapılacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması şarttır. (2) Çatı eğimleri, kullanılacak çatı … Çatı eğimi neye göre belirlenir? okumayı sürdür