Çamur Harcı İle Taşıyıcı Kerpiç Yapılması ve Örülmesi İşçiliği

24 Ağustos 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Çamur Harcı İle Taşıyıcı Kerpiç Yapılması ve Örülmesi İşçiliği pozu birim fiyatı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kurum pozudur.

V.0907Çamur Harcı İle Taşıyıcı Kerpiç Yapılması ve Örülmesi İşçiliği2020 Fiyatı 1.065,73TL

 
V.0907  Pozun 2020 Yılı birim fiyatı 1.065,73 TL’dir.
Pozun tarifi ve yapım şartları:
Poz No: V.0122’nin yapım şartları ile elde edilen Çamur harcı karışımın iyice karışması ve özleşmesi için 1 gün müddetle aralıklarla çizme ile çiğnenmesi, hazırlanan çamur harcının akışkan kıvamda ahşap kalıplara konularak iyice sıkıştırılması, sıkıştırılan çamurun üstünün düzgünce bir tahta ile düzeltilmesi, ilk suyu çekilinceye kadar kalıpta bekletilmesi, kerpiçlerin 2 gün geçtikten sonra mukavemet sağlanıncaya kadar yan ve ters çevrilerek mahallinde kurutulması, inşaat yerinde istiflenmesi, inşaat mahallindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil beher m3 kerpiç bedeli:
ÖLÇÜ: Örülmüş olan kerpiçin m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Ahşap çatkılar düşülmez. Çapraz çatkılar arasında zayiatın %10’u geçmesi durumunda ataşman ile zayiat ayrıca ödenir.