Blok mermer ton fiyatı ne kadar?

18 Mart 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Blok mermer ton fiyatı ne kadar?

Blok mermer ton fiyatı ne kadar? Piyasada blok mermerin ton fiyatı ortalama 450 dolardır. Bu mermerler 1. sınıf mermerlerdir. Blok olarak 2. sınıf mermerlerin ton fiyatı ortalama 800 TL civarındadır.
Mermer cinsinin genel karakteristik özelliklerine göre blok kalite kontrolü
yapılır. Gerçek (metamorfîk) mermerlerde çatlak istenmez. Buna karşılık
çatlaksız bej (mikritik mermer) de bulmak olanaksızdır. Mermerde
gözeneklilik istenilmez. Travertenlerde ise gözeneklilik karakteristik bir
özelliktir. Genel olarak, onikslerde büyük ebatlarda blok üretiminin jeolojik
özellikleri nedeniyle çok sınırlı olduğunun bilinmesi gerekir. Marmara
Mermeri’ nin bilinen koyu gri rengi ve dağılım şekli diğer mermer
cinslerinde hiçbir şekilde istenilmez. Mermerin genel özellikleri içerisinde
bloğun nihai ürün verimi ve ekonomikliği önemlidir. Bu ve benzer
nedenlerledir ki, bir bloğu değerlendirirken mermer cinsinin genel özellikleri
ve nihai ürün pazar özellikleri göz önünde bulundurulur ve ona göre blok
kalite kontrolü yapılır.
Blok kalite kontrolünde ikinci değerlendirme adımı, ocağın genel jeolojik
özelliklerinin değerlendirilmesidir. Ocağın genel jeolojik özelliklerinin
değerlendirilmesinde mermerin mevcut pazar payı ve mermere olan talep
önemlidir. Bloğun temiz olması; kınk-çatlak ve yabancı eleman içermemesi,
kesme makinalarının kapasitesini tam dolduracak ölçülerde olması idealdir.
Menderes Masifi içerisinde yer alan Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya
ve Afyon gerçek mermerlerinin kendine özgü özellikleri kalite kontrolde göz
önünde bulundurulur. Aynı yörede açılmış farklı ocakların özelliklerinin de
bilinmesi, değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda değerlendirilmesi gereken
son aşama, aynı çevrede ve hatta aynı ocakta üretim yapılan farklı aynalara
ait blokların kalite kontrolüdür. Süreksizlikler, renk, homojenite, kristal
özellikleri, blok verimi gibi parametreler ocaktan ocağa, aynadan aynaya
farklılık gösterir. Kavaklıdere (Muğla)’ de üretilen Leylak’ da bir takım
süreksizlikler kabul görür. Buna karşılık Leylak’ la birlikte aynı aynada dahi
çıkabilen Sedef te hiçbir süreksizlik göz ardı edilemez.
Blok kalite kontrolünde ocağın jeolojik yapısı önemlidir. Çatlaklı ve kınklı
bir ocakta, büyük ebatlarda sağlam blok oranı çok düşüktür. Bu nedenle,
blok seçimi yapılırken ocağın jeolojik parametreleri ve genel durumu göz
önünde tutulmalıdır. Blok kalite kontrolünde ocak ve ayna özelliklerinin
değerlendirilmesi aşamasında mermerin pazar durumu ile mermerin nihai
ürün verimi ye nihai kârlılığı önemlidir.
Aşağıdaki linkten mermer satışı yapan bir firmanın sitesine gidebilirsiniz.
https://mermermarble.com/fiyat