Bir metreküp m3 betona ne kadar kaç torba çimento gider?

25 Nisan 2018 Yazarı birimfiyatim.com 12

Bir metreküp m3 betona ne kadar kaç torba çimento gider?

Bir metreküp m3 betona ne kadar kaç torba çimento gider? Sorusunun cevabı: bir metreküp betona minimum 300 kilogram (6 torba) çimento kullanılır. Çimento sarfiyatı: Betonun kullanım yeri, dayanıklılığı (durabilite) yönünden önemlidir. Bu veri çimento miktarının en az değerini bulmaya yarar. Örneğin bir betonarme yapıda çimento dozajının Cmin=300 kg/m3 den, deniz yapılarında, endüstri bölgelerinde 350 kg/m3 den az alınmaması önerilir.

100 m2 yere kaç m3 beton gider?

150 metrekare eve kaç metreküp beton gider?

 Aşağıda da ortalama değerler verilmiştir.

çimento torbası

Böylece 1 m3 betonun teorik bileşimi

1 m3 betona kaç torba çimento gider? 1 metreküp beton için gerekli malzemeler:
Çimento: 356 kg
Su: 182 kg
I. MICIR: 633 kg
II. MICIR: 452 kg
KUM: 748 kg
TOPLAM: 2371 kg/m3 (Islak birim hacim ağırlık)
Agregalar kuru olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle bu miktarların kuru yüzey-doygun konuma getirilmeleri
gerekir.I ve II Nolu Mıcırların kuru konumdan, kuru yüzeydoygun hale getirmek için ağırlıkların %0,8 i kadar (633+452)*0,008=8,68 lt, kumu ise kuru yüzey doygun konuma getirmek için 748*0,012=8,98 ly su eklemek gerekir. Betona 8,68+8,98=17,66=18 lt su eklenince S/C oranının bozulmaması için aynı miktar suyu karıştırma suyundan çıkarmak gerekir.
Su=182-18=164 lt

Böylece Yeni karışım şu şekli alır:

ÇİMENTO 356 kg
SU 164 kg
I. MICIR 638 kg(K.Y.D.)
II. MICIR 456 kg(K.Y.D.)
KUM 757 kg(K.Y.D.)
TOPLAM 2371 kg/m3
Dördüncü aşamada bulunan teorik değerlerle örnek betonlar dökülüp aşağıdaki kontroller yapılır.
a. Taze betonun işlenebilme özelliği araştırılır. Taze betonda birim ağırlığı tayini ve slump testleri yapılıp, gerekli su miktarı ve hava boşluğu yüzdesi kontrol edilir. Gerekli düzeltmeler bu aşamada yapılır.
b. Sertleşmiş betonun 7 ve 28. günlerdeki dayanımları araştırılır. Bulunan sonuçlara göre gereğinde karışım yeniden ayarlanır.
Beton Karışımı saptamasında iki aşama vardır; Birinci aşamada beton bileşenlerinin miktarları, teorik yollardan veya tablolardan yararlanarak hesaplanır. İkinci aşamada saptanan değerlerle örnek betonlar üretilir. Taze betonun işlenebilirliği, sertleşmiş betonun istenilen dayanımı sağlayıp, sağlamadığı kontrol edilir. İstenilen sonuç elde edilmemişse gerekli düzeltmeler yapılır ve üretim için kesin değerler bulunur.
Beton üretiminde kullanılacak araçlar ise, betonun kıvamı hakkında bir seçim yapılmasına imkan verir. Örneğin beton şişlenerek, tokmaklanarak yerleştirilecekse akıcı, vibratörle sıkıştırılacaksa plastik kıvamda olmalıdır.