Betonun çabuk donması için ne yapılır?

25 Kasım 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

Betonun çabuk donması için ne yapılır?

Betonun çabuk donması için ne yapılır?
Priz hızlandırıcı kimyasal katkı kullanılır. Priz hızlandırıcı nedir? Taze ve/veya sertleşmiş beton özelliklerini değiştirmek için karıştırma işlemi sırasında, betona çimento miktarının ağırlıkça %5’ini geçmemek üzere eklenen kimyasal maddelerdir. ÇİMENTO AĞIRLIĞINA ORANLA DÜŞÜK MİKTARLARDA
KULLANILIRLAR (Örneğin %0,1-5 )
Priz ayarlayıcı kimyasallar
– Parçalanıp iyonlarına ayrılır ve çimento – su arasındaki kimyasal reaksiyonları ilk birkaç dakika ile ilk birkaç saate kadarlık süre içinde etkiler. Örn: Priz hızlandırıcı veya geciktirici katkılar.
Priz hızlandırıcı katkıların avantajları:
• Perdah işlemine geçiş süresini kısaltmak,
• Koruyucu kür malzemelerinin beton yüzeyine uygulanma
süresini kısaltmak,
• Erken dayanım kazanma hızını arttırmak, böylece erken
kalıp alarak yapıyı servise daha erken sokmak,
• Hidrolik basıncın kalıplara etki süresini kısaltmak,
• Özellikle tünel vb. yapıların kaplama işlerinde, püskürtme
beton uygulamalarında betonun çok hızlı priz almasını
sağlamak.