Beton parke taşı basınç dayanımı

7 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Beton parke taşı basınç dayanımı

Beton parke taşı basınç dayanımı

Mukavemet
Parke taşları TS 2824 EN 1338’de belirtilen mukavemet deneyine tabi tutulduğunda, karakteristik
mukavemet, % 5 kırılma değeri ile ( % 95 güvenlik ) 3,6 MPa’ dan az olmamalıdır. Bu şu demek oluyor: kilitli parke taşının cm2’de 36,71 kg yük taşıması gerekir.
Tabaka Yapısı
2.1.1 Standart Parketaşı Tabaka Yapısı
Parke taşları iki tabaka halinde imal edilmelidir. Üst tabaka ince agrega ile,
alt tabaka ise kaba agrega
ve ince agrega ile imal edilmelidir. Yüzey tabakası ( üst tabaka ) kalınlığı imalatçının beyan ettiği alan
üzerinde 4 mm’den daha az olmamalı, gövde betonuna ( alt tabaka ) ayrılmayacak şekilde
yapışmalıdır. İmalat sırasında yap
ılan dolgu, yüzey tabakası olarak düşünülmemelidir.
Kare olarak tarif edebilmek için meyilin yatay ve düşey boyutları 2 mm’den fazla olmamalıdır.
2 mm’den fazla olan meyil pah olarak tarif edilmeli ve ölçüleri imalatçı tarafından beyan edilmelidir.
Parketaşları, fonksiyonel ve/veya dekoratif profilli, yüzeyi şekilli veya ikinci işlem uygulanmış olarak
imal edilirler. Bunlar parketaşının çalışma boyutlarına dahil edilmemelidir.
Çalışma Boyutu
Bir parke taşı aşağıdaki iki özelliğe uymalıdır;
Herhangi bir kenardan 50 mm’ den daha uzaktaki herhangi bir en kesitin yatay boyutu 50 mm’ den az
olmamalıdır.
Dıştan dışa uzunluğun kalınlığa bölümü dörde eşit veya daha küçük olmalıdır.
Aşınma için referans deney, TS 2824 EN 1338 tarif edilen
geniş diskli aşınma deneyidir. Alternatif deney olarak TS 2824 EN 1338’de verilen Böhme deneyi kullanılabilir.