Beton nasıl atılır? – dökülür?

9 Mayıs 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Beton nasıl atılır? – dökülür? Beton dökmenin incelikleri:

Grobeton dökümü

Beton nasıl atılır?


1- Toprak zemin üzerine beton nasıl atılır? Beton, toprak zemin üstüne yerleştirilecekse toprak sıkıştırılmalıdır.
Kalıba dökülen betonu, kalıbın her tarafına yaymak, donatıları iyice sarmasını sağlamak ve hava boşluklarını dışarıya çıkararak doluluğu artırmak için vibratörle sıkıştırmak gerekmektedir. Vibrasyonun esası, betonu kuvvetli bir şekilde titreşime tabi tutmaktır. Deprem yönetmeliğinde belirtildiği üzere, her tür beton sınıfında, yerleştirme aşamasında vibratör kullanmak mecburidir.
2- Betonun içindeki suyu emmemesi için toprak, 15cm derinliğe kadar çamur oluşmadan iyice nemlendirilir.
• Kayalık zemin üzerine beton dökülmeden önce zeminin gevşek kısımları su birikintisi bırakmadan temizlenir.
• İş derzleri önceden tespit edilir.
• Bir iş derzini izleyen beton dökümünde, önceki beton tabakası temizlenir ve kalıpta pisliğin toplanmaması için en altta boşaltma yeri hazırlanır.
3- Betonun şerbetinin dışarı kaçmaması için geçirimsiz kalıp kullanılır.
Kalıp yüzeyleri genellikle ahşaptan imal edilmekle birlikte çelik, saç ve alüminyum kalıp yüzeyleri de kullanılmaktadır. Mesnet konstrüksiyonlar ise kalıp taşıyıcıları, dikmeler ve bağlantı elemanlarıdır. Kalıp taşıyıcıları ahşap kalaslar, ahşap kafes kirişler veya dolu gövdeli ahşap kirişler, boyu ayarlanabilir çelik kirişler, çelik profillerdir. Kalıp dikmeleri olarak ahşap kalaslara ve teleskopik çelik dikmeler ile yüksek döşeme kalıplarında üç boyutlu çok parçalı sehpa dikmeler kullanılır.
4- Betonun temas edeceği kalıp yüzeyleri, beton dökümünden önce temizlenir. Su emebilen kısımları nemlendirilir veya yağlanır.
Beton dökümünden önce beton kalıbı ve donatı ıslatılmalı, ıslatma suyu. Bu süre içinde günde en az 3 defa sulama yapılmalıdır. Bütün kalıp işlemleri ( yağlama , temizlik ,sızdırmazlık) tamamlanmış olmalıdır.
Beton daima kalıpların ortadasına düşey olarak dökülür.
• Pompalama esasında betonu demire ve kalıba çarptırmamak gerekir.
• Beton homojen tabakalar halinde yerleştirilmelidir. Yerleştirme esnasında büyük yığınların ve eğimli tabaka oluşturulmasına engel olunmalıdır.
• Betonun yerleştirme ve sıkıştırma hızları uyum içinde olmalıdır.
• Gecikme ve duraklamalara meydan verilmemeli, bunun sonucu oluşabilecek soğuk derzlere imkan verilmemelidir. Bu tür uygulamalarda muhtemel hava kabarcıklarına karşı kalıp yağlanmalıdır.
Betonu serbest olarak 1,5 m’den fazla yüksekten düşürmemek, 3 m’den fazla yaymamak gerekir.
• Kolon ve perdelerde yanlarda bırakılan cephelerden yerleştirilir.
• Kolon ve perdelerde cep koyulmamışsa beton kolon ve perdenin hemen kenarından karşılıklı iki kürekle kalıbın içine dökülür.
Ortalama 50 cm tabaka kalınlıklarınında ve 50 cm aralıkla demirleri sarsmadan yüzey parlaklığı görünceye, hava kabarçığı kayboluncaya kadar, beton vibratörle sıkıştırılır. Önceki taze beton tabakasına 15 cm. daldırılır.
• Vibratör yüzeye dik olarak daldırılır.
• Eğik yüzeylerde sıkıştırma işlemine beton kalınlığının az olduğu yerden başlanır.
• Ayrıştırmaya sebep olacağı için fazla vibrasyondan kaçınılması gerekir.
• Şişleme, tokmaklama ile sıkıştırma ancak vibratörün kullanımının uygun olmadığı durumlarda yapılır (dar kesit, sık donatı) ve akıcı beton kullanılır.
Beton en az bir hafta süre ile bahçe sular gibi değil, sürekli ıslak kalacak şekilde sulanır.
– Sulama esanasında beton yüzünün ısısı ve suyun ısısı mümkün olduğu kadar birbirine yakın olmalıdır.
– Kalıp alma zamanı için ve şüpheli durumlarda beton santralı kalite bölümünü arayınız.
kaynak:http://www.alanlibeton.com/