Banka Referans Mektubu Nedir?

6 Ekim 2022 Yazarı birimfiyatim.com 0

Banka Referans Mektubu Nedir?

Banka Referans Mektubu Nedir? Kamu kurumlarının açmış olduğu ihalelerde, ihaleye katılmak isteyen isteklilerden talep edilen belgeler arasında genellikle banka referans mektubu da bulunur. Banka referans mektubu, gerçek veya tüzel kişiliğin banka referans mektubunu veren bankadaki kredibilitesini gösteren bir belgedir. Yani kişinin ya da şirketin o bankada ne kadar nakit ya da gayri nakdi para kullanabileceğini gösteren bir niyet belgesidir. Banka referans mektubu, bankanın herhangi bir ödeme yükümlülüğünü ifade etmez yani teminat mektubu değildir.

Kredibiletiniz istenilen miktardaki banka referans mektubunu karşılamıyorsa, nakit paranız varsa o paranızı bankaya yatırarak o bankadan alacağınız referans mektubu miktarını yatırdığınız nakit kadar arttırabilirsiniz. Aslında bu belge sizin ekonomik gücünüz hakkında belgeyi sunacağınız kuruma bilgi veren bir belgedir. Teminat mektubu ile karıştırmamak gerek. Banka referans mektubu hiçbir teminatta bulunmaz sadece bilgi amaçlı düzenlenir. Aşağıda bir adet banka referans mektubu örneği görebilirsiniz.

BANKA REFERANS MEKTUBU (ÖRNEK)

İsteklinin Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı:…………………………………………………………………………………..

İşin Adı : ……………………………………………………………………………………………..

 

 

Serbest Mevduat

Krediler
Kullanılmamış
Nakit KredisiTeminat Mektubu Kredisi
 (Rakam ve yazı ile)(Rakam ve yazı ile)
   
   
   
   

Yukarıdaki bilgileri müşterimizin isteği üzerine arz ederiz.

 

….. /….. /……….

                                                                                                                (Tarih)

                                                                                                            (Banka adı)

Yetkililerin Adı SOYADI, unvan ve imzaları

banka referans mektubu örneği

banka referans mektubu örneği