Bahçe toprağı nasıl olmalı?

2 Mayıs 2020 Yazarı birimfiyatim.com 1

Bahçe toprağı nasıl olmalı? Bunu şu şekilde test edebilirsiniz: elinize bir miktar toprak alıp bastırın, eğer toprak gevşek kalıp kendini salıyorsa bu durum toprağın kumlu toprak olduğunu gösterir. Öte yandan, bastırdığınızda yapışkan bir topak haline geliyorsa killi topraktır. Bu iki tip toprağın bileşimi en iyi bahçe toprağı olarak kabul edilir. Bahçe toprağı nasıl olmalı? Bunun için, kumlu toprakla olgun organik gübreyi, birkaç kürek killi toprağı ve olgun organik gübreyle karıştırılmış killi toprak ile birlikte birkaç el arabası kumlu toprağı karıştırın.
Her bitki taksonunun toprak istekleri ayrı ayrıdır. Bazı türdeki bitkiler kumlu killi, bir kısmı killi kumlu, bir kısmı kireçli, bir kısmı humuslu, bir kısmı kısmen ondan kısmen bundan toprakları sevdiği gibi ; gene bir bölümü asit reaksion gösteren topraklan sevdiği halde, bir başka bölümü de alkali topraklan ister. Bir kısmı derin topraklardan hoşlanır, sığ topraklarda yetişemezken; bir bölümü de tam tersine sığ topraklarda yetişir. Keza bir bölümü nemli topraklan tercih ederken, bir kısmı da kuru toprak ister. Tabi biz ya orta bir yol bulmak, bunun için bahçemiz topraklarını düzenlemek ya da mevcut topraklarımızda ne yetişebiliyorsa o taksonların kültürünü yapmak zorunda kalırız. En iyi bahçe toprağı diye tanımlayabileceğimiz humus ve mineralce zengin bir toprak yaratmak zorundayız. Toprağın PH derecesinin 6-7 civarında bulunması lazımdır.