Asfalt serme sıkıştırma pozu birim fiyatı

9 Ocak 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Asfalt serme sıkıştırma pozu birim fiyatı

Asfalt serme sıkıştırma pozu birim fiyatı, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum pozlarıdır.

KGM/4427Küçük plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A, B, C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının hazırlanması
Not: Bu Poz, her bir yıllık süre için 60.000 ton’dan büyük çıkacak işlerde kullanılmamalıdır.
ton44,80
KGM/4428Küçük plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının küçük finişerle serilmesi ve silindirle sıkıştırılması
Not: Poz KGM/4427 deki Not gibidir.
ton22,58
KGM/4429Küçük plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının elektronik duyargalı finişerle serilmesi ve silindirle sıkıştırılması
Not: Poz KGM/4427 deki Not gibidir.
ton21,49
 

KGM/4430Plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının greyderle serilmesi ve silindirle sıkıştırılması
Not: Bu Poz, sermenin greyderle yapılmasının gerektiği yerler için uygulanır.
KGM/4431Plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”, “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının el ile serilmesi ve silindirle sıkıştırılması
Not: Bu Poz, sermenin el ile yapılmasının gerektiği yerler için uygulanır.
KGM/4432Küçük plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının hazırlanması, serilmesi ve sıkıştırılması (Serme küçük finişerle)
Not: Poz KGM/4427 deki Not gibidir.
KGM/4433Küçük plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının hazırlanması, serilmesi ve sıkıştırılması (Serme elektronik duyargalı finişerle)
Not: Poz KGM/4427 deki Not gibidir.
KGM/4434Küçük plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının hazırlanması, serilmesi ve sıkıştırılması (Serme greyderle)
Not: 1- Poz KGM/4427 deki Not gibidir.
2- Bu Poz, sermenin greyderle yapılmasının gerektiği yerler için uygulanır.
KGM/4435Küçük plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının hazırlanması, serilmesi ve sıkıştırılması (Serme el ile)
Not: 1- Poz KGM/4427 deki Not gibidir.
2- Bu Poz, sermenin el ile yapılmasının gerektiği yerler için uygulanır.

 
 

KGM/4436Büyük plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının hazırlanmasıton35,18
KGM/4436/MBüyük plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”, “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının hazırlanmasıton34,48
KGM/4436/SBüyük plent ünitesi ile “Taş mastik asfalt (TMA)” karışımı hazırlanmasıton40,01
KGM/4436/1Büyük plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının hazırlanması (Yama ve bakım için – İdarece taşınacaktır)ton33,78
KGM/4436/2Büyük plent ünitesinde polimer modifiye bitüm kullanılarak “Asfalt Betonu Kaplama” ve “Bitümlü Sıcak Temel” hazırlanması için gerekli ilave işlerton6,94
KGM/4437Büyük plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının büyük finişerle serilmesi ve silindirle sıkıştırılmasıton15,76
KGM/4438Büyük plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının elektronik duyargalı finişerle serilmesi ve silindirle sıkıştırılmasıton15,41
KGM/4439Büyük plent ünitesi ile hazırlanmış “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının hazırlanması, serilmesi ve silindirle sıkıştırılması (Serme büyük finişerle)ton50,94
KGM/4440Büyük plent ünitesi ile “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının hazırlanması, serilmesi ve silindirle sıkıştırılması (Serme elektronik duyargalı finişerle)ton50,59
KGM/4440/MBüyük plent ünitesi ile “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının hazırlanması, serilmesi ve silindirle sıkıştırılması (Serme elektronik duyargalı finişerle)ton49,89
KGM/4440/SBüyük plent ünitesi ile “Taş mastik asfalt (TMA)” karışımı hazırlanması, serilmesi ve sıkıştırılmasıton55,42
KGM/4441Büyük plent ünitesi ile “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının hazırlanması, serilmesi ve silindirle sıkıştırılması (Serme greyder ile)ton56,92
KGM/4442Büyük plent ünitesi ile “Asfalt betonu kaplama”, “Rolled asfalt kaplama”, “Bitümlü makadam satıh tabakası”, “Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip-A-B-C satıh tabakası)”, “Rolled asfalt temel tabakası”; “Bitümlü makadam temel tabakası”, “Sıcak bitümlü temel”, “Karışımı plent-miks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası”, “Bitüm ile stabilize edilmiş temel ve alttemel” karışımlarının hazırlanması, serilmesi ve silindirle sıkıştırılması (Serme el ile)ton104,38

 

Asfalt serme sıkıştırma pozu
asfalt kaplama yapılması birim fiyat

bitümlü sıcak karışım birim fiyat

asfalt yama pozu

asfalt aşınma tabakası pozu

sıcak asfalt metrekare fiyatı 2019

karayolu alt temel tabakası teşkili birim fiyat

sıcak asfalt metrekare fiyatı 2018

asfalt fiyatları 2019