ALT AST yüksekliği ne anlama gelir?

22 Kasım 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

ALT AST yüksekliği ne anlama gelir?

ALT AST yüksekliği ne anlama gelir? ALT ve AST yüksekliği genellikle karaciğer hasarının bir işaretidir. Yüksek seviyeler, çeşitli karaciğer hastalıklarının, özellikle hepatit (karaciğer iltihabı) veya karaciğerde yağlanma gibi durumların bir göstergesi olabilir. Bununla birlikte, ALT ve AST seviyeleri sadece hasarın varlığını gösterir. Spesifik bir hastalığı tanımlamaz. Yani, yüksek ALT ve AST seviyeleri, altında yatan nedeni belirlemek için ek testlere ve değerlendirmelere ihtiyaç duyar. Peki ALT AST değerim yüksek ne yapmalıyım?

ALT AST yüksekliği

Aminotransferazlar ve Karaciğer Sağlığı

1. Aminotransferazlar: Karaciğerdeki Hasarı Belirleyen Göstergeler

 • ALT (Alanin Aminotransferaz) ve AST (Aspartat Aminotransferaz) nedir?
 • GGT (Gama-Glutamil Transpeptidaz) ve ALP (Alkalen Fosfataz) enzimleri: Karaciğer fonksiyonlarının göstergeleri.
 • ALT AST değeri ne olmalı? AST normal değeri kadınlarda 15-42 IU/L iken erkeklerde 15-50 IU/L‘dir.

2. Klinik Değerlendirme: Hepatosellüler Hasarın Tanısı

 • Hepatosellüler hasarı belirlemede kullanılan testler.
 • Aminotransferaz yüksekliği seviyeleri: Ciddiyet ve olası nedenler.

3. Aminotransferaz Yüksekliği: Anamnez ve Fizik Muayene

 • Anamnezde dikkat edilmesi gereken faktörler.
 • ALT ve AST yüksekliğinin değerlendirilmesi: İlk adımlar.

4. Etiyoloji ve Nedenler

 • Kronik viral hepatitlerin rolü.
 • İlaçlar, bitkiler ve toksinlerin aminotransferaz yüksekliğine etkisi.
 • Karaciğer yağlanması (hepatosteatoz) ve diğer metabolik hastalıklar.

5. Hafif Derecede Aminotransferaz Yüksekliği: Etiyoloji ve Değerlendirme

 • ALT veya AST artışının hafif seviyelerde değerlendirilmesi.
 • Kronik karaciğer hastalıkları ve metabolik nedenler.

6. Serolojik Testler: Viral Hepatitlerin Tanısı

 • Viral serolojik testlerin rolü.
 • HCV ve HBV enfeksiyonlarına yönelik tanı yöntemleri.

7. Aminotransferaz Yüksekliği ile İlişkili Diğer Hastalıklar

 • Hemakromatozis, otoimmün hepatit ve diğer potansiyel nedenler.
 • Çölyak hastalığı ve aminotransferaz yüksekliği.

8. Ciddi Derecede Aminotransferaz Yüksekliği: Acil Durumlar ve Tanı

 • Akut viral hepatit ve toksik hepatit.
 • İskemik hepatit ve diğer ciddi durumlar.

9. Kolestaz ve Yardımcı Testler

 • Kolestazın tanısında kullanılan testler.
 • Alkalen fosfataz (ALP) ve Gama Glutamil Transpeptidaz (GGT) yüksekliği.

10. Alkalen Fosfataz ve GGT Yüksekliği: Nedenleri ve Değerlendirme

 • ALP yüksekliğinin nedenleri.
 • GGT yüksekliği: Karaciğer dışı etkiler.

11. Farklı Hastalıkların Tanısı: Aminotransferaz Yüksekliğine Yaklaşım

 • İlaçlar, kemik hastalıkları, gebelik ve diğer nedenlere bağlı ALP yüksekliği.
 • GGT yüksekliğinin değerlendirilmesi ve tekrarlanması.

Not: Yukarıda verilen bilgiler tıbbi tavsiye değildir. Karaciğer enzimlerinizle ilgili bir probleminiz varsa uzman bir doktora başvurunuz.

ALT ve AST enzimlerine dair bilimsel bir makale için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/19757