486.902.002-MSB.136 duvara kablo kanalı açılıp sıvanması pozu

10 Ocak 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

486.902.002-MSB.136 duvara kablo kanalı açılıp sıvanması pozu

486.902.002-MSB.136 duvara kablo kanalı açılıp sıvanması pozu birim fiyatı (Milli Savunma Bakanlığı kurum pozudur)

Yeni poz no 486.902.002Eski poz no MSB.136Mevcut duvar içinde elektrik ve telefon kablo muhafaza borularının döşenmesi için kanal açılması ve harçla sıva yapılmasım2019 Yılı 14,39TL

 
Mevcut duvar içine elektrik ve telefon borularının döşenmesi amacıyla,duvar sıvasının ve tuğlalarının kırılarak kanal açılması,borular döşendikten sonra kanalın harçla doldurularak üzerine kaba ve ince sıvanın yapılması için, işçilik malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır.
Ölçü: Elektrik ve telefon borusu döşenilen kanal uzunluğu hesaplanır.