486.902.001 – MSB.135 Ahşaptan Oturtma Çatı Onarımı pozu

10 Ocak 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

486.902.001 – MSB.135 Ahşaptan Oturtma Çatı Onarımı pozu

486.902.001 – MSB.135 Ahşaptan Oturtma Çatı Onarımı pozu birim fiyatı (Milli Savunma Bakanlığına ait pozdur.)

Yeni poz no 486.902.001Eski poz no MSB.135Ahşaptan Oturtma Çatı Onarımı2019 Yılı 2.348,18TL

 
Mevcut ahşap oturtma çatının onarım gerektiren,kaplama tahtası,lata,mertek,aşık,dikme,payanda kuşak vb. çatı kerestesi,çivi ve demir bağlantı malzemesi ve zayiatı işçilik alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil,ahşap oturtma çatı onarımı karşılığı,onarımda kullanılan 1 m3 keresteye tekabül eden fiyattır.
ÖLÇÜ : Ahşap oturtma çatı onarımında kullanılan kereste miktarı m3 olarak ölçülür.