486.902.001 – MSB.135 Ahşaptan Oturtma Çatı Onarımı pozu

Ocak 10, 2020 0 Yazar: birimfiyatim

486.902.001 – MSB.135 Ahşaptan Oturtma Çatı Onarımı pozu

486.902.001 – MSB.135 Ahşaptan Oturtma Çatı Onarımı pozu birim fiyatı (Milli Savunma Bakanlığına ait pozdur.)

Yeni poz no 486.902.001 Eski poz no MSB.135 Ahşaptan Oturtma Çatı Onarımı 2019 Yılı 2.348,18TL

 

Mevcut ahşap oturtma çatının onarım gerektiren,kaplama tahtası,lata,mertek,aşık,dikme,payanda kuşak vb. çatı kerestesi,çivi ve demir bağlantı malzemesi ve zayiatı işçilik alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil,ahşap oturtma çatı onarımı karşılığı,onarımda kullanılan 1 m3 keresteye tekabül eden fiyattır.

ÖLÇÜ : Ahşap oturtma çatı onarımında kullanılan kereste miktarı m3 olarak ölçülür.