48.690.2011 – MSB.146 Eski demir imalatın boyaya hazır hale getirilmesi

13 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

48.690.2011 – MSB.146 Eski demir imalatın boyaya hazır hale getirilmesi

48.690.2011 – MSB.146 Eski demir imalatın boyaya hazır hale getirilmesi pozu birim fiyatı, Milli Savunma Bakanlığı kurum pozudur.

Yeni poz no 48.690.2011Eski poz no MSB.146Eski demir imalatın boyaya hazır hale getirilmesi2020 yılı Fiyatı 13,54 TL

Pozun 2020 Yılı metrekare fiyatı 13,54 TL’ dir.
Boyası bozulmuş veya boyanmadan uzun süre bekleyerek paslanmış, karıncalanmış eski demir imalatın ; boya ve paslarının zımpara kağıdı ile, karıncalanmış kısımlarının taşlama motoru ile temiz yüzey ortaya çıkana kadar silinerek temizlenmesi ve boyaya hazır hale getirilmesi için işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı birim fiyat tarifleri 25.015 pozundaki gibidir.
https://birimfiyatim.com/msb-812-a-48-700-1901-aynaya-bizote-pozu-fiyat/