48.220.1002 – MSB.331 pozu birim fiyatı 2020

30 Nisan 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

48.220.1002 – MSB.331 pozu birim fiyatı 2020, Milli Savunma Bakanlığı kurum pozudur.

48.220.1002MSB.331Yer altı kablo kanalı için (bir adet alçak gerilim kablolu ve bir adet yüksek gerilim kablolu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-B)m2020 fiyatı 36,55 TL

 
Onaylı projesi tip detayındaki ölçülerde kazısı yapılmış olan kanala kablonun yerleştirilmesi, alt, üst ve yanlarının kum ile doldurulması ve dolu harman tuğlanın (19x9x5) kablo arasına dikine, kablo üzerine enlemesine dikilerek yan yana serilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.
Not: Kanal kazısı ve dolgu sıkıştırılması bu fiyata dâhil olmayıp ait oldukları pozdan ödenir.